Der skal arbejdes med klimaudfordringerne lokalt. Det sætter Fanø Kommune nu – sammen med 29 andre danske kommuner - en tyk streg under. De har alle tilsluttet sig klimaprojektet DK2020. Dermed er næsten alle kommuner nu med i det ambitiøse kapløb om at blive klimaneutrale inden 2050.   

Yderligere 30 kommuner – heriblandt Fanø – har netop tilsluttet sig klimaprojektet DK2020 og bliver dermed en del af et hold, der allerede tæller 64 kommuner. Målet for alle er klart: Senest i 2050 skal de være klimaneutrale.

Det betyder, at tæt på hele den danske befolkning om under 30 år lever i en kommune, der er klimaneutral og samtidig robust over for de klimaforandringer, som allerede i dag betyder højere temperaturer, stigende havvand og mere regn.

- For Fanø Kommune giver det rigtig god mening at tilslutte sig DK2020. Det ligger godt i forlængelse af kommunens allerede vedtagne politikker og indsatser på klima- og miljøområdet, herunder bl.a. vores Energiplan, Bæredygtighedsplan og Klima- og Risikostyringsplan. I tillæg er vi pt. i gang med at for-projektere udbygning af vores diger på Fanø. Klimaudfordringerne, hvad end vi taler om vand udefra, ovenfra eller nedefra, er meget nærværende for os her midt i Vadehavet, siger Christian Lorenzen, formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget på Fanø.

Som deltager i DK2020 skal Fanø Kommune nu starte arbejdet med at lægge en plan, som viser vejen mod klimaneutralitet senest i 2050. Arbejdet begynder allerede dette efterår og støttes af bl.a. Realdania og Kommunernes Landsforening. Kommunen skal bl.a. udpege alle væsentlige, lokale kilder til drivhusgasudledning og lægge en plan for, hvordan de skal håndteres.

Derudover skal klimahandlingsplanen også komme med konkrete bud på, hvordan Fanø Kommune vil tilpasse sig klimaforandringerne.