En sag skal behandles hurtigst muligt. De sagsbehandlingsfrister, du finder her på siden er den tid, der længst må gå, til der er truffet en afgørelse.

Når Fanø Kommune modtager en sag, skal kommunen kvittere for modtagelsen senest syv dage efter kommunen har modtaget sagen.

Træffer kommunen en afgørelse eller gives der et svar i en sag inden de syv dage, erstatter det kvitteringen for modtagelsen.

Sagsbehandlingsfristerne er her vist efter emne og sorteret alfabetisk.

Fristen kan være opgivet som arbejdsdage, og det er lig med åbningsdage i den kommunale administration.

Afgørelse

Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og løber indtil afgørelsen er sendt til borgeren.

Overholdelse af sagsbehandlingstiden forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt, at eventuelle ansøgningsfrister overholdes, og at den dokumentation, der er påkrævet foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til tiden, når man fra kommunens side anmoder om det

Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om grunden til at fristen ikke kan overholdes. Det vil endvidere blive oplyst, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet.

A

Sagsbehandlingsfrist:

Aktindsigt på baggrund af forvaltningsloven: 10 kalenderdage

Aktindsigt på baggrund af offentlighedsloven: 7 arbejdsdage

Fristen kan forlænges på grund af for eksempel sagens omfang eller kompleksitet.

B

En sag skal behandles hurtigst muligt. De sagsbehandlingsfrister, du finder her på siden er den tid, der længst må gå, til der er truffet en afgørelse.

Forudsætningen er, at sagen er fuldt belyst. 

Anmeldelsessager op til max 35 m2: 10 arbejdsdage
Tilladelse i forhold til bevarende lokalplan, der ikke kræver byggetilladelse: 10 arbejdsdage
Parcelhuse: 20 arbejdsdage
Sommerhuse: 20 arbejdsdage
Erhvervsbyggeri: 40 arbejdsdage

Ovennævnte sagsbehandlingstid forudsætter at alle nødvendige tilladelser foreligger. 

D

Lovgrundlag: Serviceloven

Sagsbehandlingsfrist: 2 uge 

E

Lovgrundlag: Aktivlov §81

Sagsbehandlingsfrist: 4 uger 

Lovgrundlag: Aktivloven §82 

Sagsbehandlingstid: 4 uger

F

Lovgrundlag: Lov om Det Centrale Personregister

Sagsbehandlingsfrist: 1 uger 

Længere sagsbehandlingstid ved børneflytning og ved fremsendelse af logiværtserklæring.

Lovgrundlag: Aktivloven § 85 

Sagsbehandlingstid: 4 uger 

H

Lovgrundlag: Lov om social pension

Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Lovgrundlag: Servicelovens § 96
Sagsbehandlingsfrist: 4 uger. 

Der tages forbehold for den tid, der går med at afvente f.eks. funktionsevneundersøgelse. 

Lovgrundlag: Servicelovens §80

Sagsbehandlingsfrist: 3 dage

Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage.

I

Sagsbehandlingsfrist: 4 uger (fristen kan forlænges, hvis der er tale om en omfattende begæring)

Lovgrundlag: Lov om boligstøtte

Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

J

Fanø Kommune har forpligtende samarbejde med Jobcenter Esbjerg omkring Lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.  For oplysning om sagsbehandlingstider på de pågældende områder henvises til Esbjerg Kommune www.esbjergkommune.dk

L

Lovgrundlag: Aktivloven.

Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Lovgrundlag: Servicelovens §97

Sagsbehandlingsfrist: 4 uger 

M

Lovgrundlag: Servicelovens §41

Merudgiftsydelser i forbindelse med forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Sagsbehandlingsfrist: 2 uge

Lovgrundlag: Serviceloven §100 

Sagsbehandlingsfrist: 4 uger 

Der tages forbehold for den tid, der går med at afvente f.eks. funktionsevneundersøgelse. 

P

Lovgrundlag: Dagtilbudsloven.

Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Lovgrundlag: Lov om social pension

Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Undersøgelse af familieforholdene

Lovgrundlag: Serviceloven §50

Sagsbehandlingsfrist: 4 måneder  

Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger

Lovgrundlag: Serviceloven §52 stk. 3

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder  

Økonomisk støtte til udgifter, der kan bevirke undgåelse af anbringelse

Lovgrundlag: Serviceloven §52a stk. 1 nr. 2

Sagsbehandlingsfrist: 4 måneder  

R

Lovgrundlag: Servicelovens §11 

Sagsbehandlingsfrist: Ved anmodning om råd og vejledningssamtale tilbydes en samtale inden for 14 dage

S

Lovgrundlag: Servicelovens §98 og §99

Sagsbehandlingsfrist: 4 uger 

Lovgrundlag: Lov om sygedagpenge

Sagsbehandlingsfrist: 1 uge 

Lovgrundlag: Aktivloven § 83

Sagsbehandlingsfrist: 4 uger

T

Lovgrundlag: Servicelovens §42

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn med betydelig og varigt nedsat fysik eller psykisk funktionsevne. 

Sagsbehandlingsfrist: 6 uger 

Lovgrundlag: Serviceloven §45

Tilbud om ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år der ikke kan færdes alene pga. betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Sagsbehandlingstid: 2 måneder

Lovgrundlag: Serviceloven § 82a, § 82b, §85 

Sagsbehandlingsfrist: 4 uger 

Afhænger af sagens omfang. Det vil sige tilbud, der omfatter flere tuper af tilbud, der skal koordineres. 

U

Lovgrundlag: Serviceloven §155

Sagsbehandlingsfrist:

Indenfor 24 timer vurderes der på om der skal iværksættes en akut foranstaltning 

Der kvitteres for modtagelsen indenfor 6 hverdage

Ø

Lovgrundlag: Serviceloven

Sagsbehandlingsfrist: 2 uger