Kommunens kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og dermed den service, du som borger er berettiget til.

Kvalitetsstandarderne er et vigtigt redskab til at sikre borgeren gennemsigtighed og et ensartet serviceniveau.

Én gang om året reviderer Fanø Kommune kvalitetsstandarderne. De nyeste kan læses her: