Kan du ikke modtage den nødvendige hjælp i dit eget hjem, kan du i en periode få tilbudt et midlertidigt døgnophold.

Dekorativ billede af Fanø Plejecenter

Praktisk information om midlertidigt ophold på Fanø Plejecenter