Kære gæster på Fanø

I denne tid med COVID-19 henstiller vi til at feriegæster, der har behov for hjemmehjælp eller sygepleje under opholdet er opmærksomme på følgende:

Feriegæster, som har symptomer eller er konstateret smittet med COVID-19 bedes undlade at besøge Fanø. Feriegæster der er konstateret smittet med COVID-19 anmodes om, først at besøge Fanø efter afsluttet isolationsperiode.

Hvis der er behov for hjemmehjælp eller sygepleje under opholdet er det hjemkommunen, der aftaler hjælpen med Fanø Kommunes visitatorer.

Det er vigtigt at gældende tidsfrister for aftale om hjemmehjælp under ferieophold overholdes.

Hjemmesygepleje tilbydes i Sundhedsklinikken i Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby.

Klinikken har åbent for feriegæster efter individuel aftale.

Hvis der er behov for hjemmehjælp under opholdet, er det som hovedregel hjemkommunen, der aftaler hjælpen med Fanø Kommunes visitatorer.
Det er vigtigt at gældende tidsfrister for aftale om hjemmehjælp under ferieophold overholdes.

Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand skal bestilles af Visitationen i hjemkommunen senest 14 dage inden feriegæstens ankomst ved henvendelse til Visitationen, Fanø Kommune. Feriegæsterne bør derfor henvende sig til hjemkommunen i god tid forud for denne frist.

Hvor der er hjælp til personlig pleje, skal der medsendes beskrivelse af opgaven.

 

Hvis der er behov for hjemmesygepleje under opholdet, er det som hovedregel hjemkommunen, der aftaler hjælpen med Fanø Kommunes visitatorer.
Det er vigtigt at gældende tidsfrister for aftale om hjemmehjælp under ferieophold overholdes.

Hjemmesygepleje tilbydes i Sundhedsklinikken i Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby.

Klinikken har åbent for gæsteklienter på hverdage mellem kl. 11.00 og 12.30. Der laves individuel aftale om weekendhjælp. Hjælpen varsles af hjemkommunen til Visitationen, Fanø Kommune.

Hjælp til ukomplicerede opgaver:

F.eks. øjendrypning, insulingivning eller mindre sårpleje opgaver skal bestilles senest 3 hverdage inden ankomst. Alle sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med plejen, skal medbringes.

Hjælp til komplicerede opgaver:

Større opgaver – f.eks. kompliceret sårpleje - skal bestilles senest 14 dage inden ankomst.

Alle sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med plejen, skal medbringes.

Hjælp til medicindispensering:

Medicindispensering udføres ikke for feriegæster, der opholder sig i Fanø Kommune i perioder på under 4 uger. Hvor Fanø Kommunes hjemmesygepleje skal medvirke ved medicindispensering, skal ajourført medicinliste samt al medicin medbringes til Sundhedsklinikken, Vestervejen 1, hverdage mellem 12.00-12.30.

Hjælpemidler bevilget af hjemkommunen medbringer man selv. Hjemkommunen kan eventuelt tage kontakt til Fanø Kommunes leverandør af hjælpemidler, som er Esbjerg Kommune, på tlf. 76 16 48 40.

Hvis hjemmeplejen i Fanø Kommune vurderer, at det er nødvendigt med særlige hjælpemidler, skal disse være til rådighed, når feriegæsten ankommer.

Fanø Kommune udfører ikke boligændringer i ferieboliger og stiller ikke ramper til rådighed.

For at Fanø Kommune kan yde hjælpen, skal det kunne foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for hjemmeplejens medarbejdere. Det kan derfor være nødvendigt for Fanø Kommune at besigtige og vurdere arbejdspladsforholdene i ferieboligen forud for endeligt tilsagn om hjælpen.

Udarbejdelse af APV sættes i værk af Fanø Kommune hurtigst muligt efter første henvendelse.

I forbindelse med udarbejdelse af APV er det feriegæstens ansvar at skaffe Fanø Kommune adgang til ferieboligen.