Mere om forebyggende hjemmebesøg i Fanø Kommune

Du vil blive kontatket pr. telefon, hvor I aftaler et besøg. Besøget varer ca. 1 time.

Vores forebyggende medarbejder, som besøger dig, har en sundhedsfaglig baggrund. Medarbejderen kan ikke bevilge ydelser, men kan henvise dig til det rette sted.

Hvis du i forvejen modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, eller hvis du bor i plejebolig, får du ikke tilbud om forebyggende hjemmebesøg.