Dekorativ billede af forskellige aktivitetstilbud

Hvis du har lyst til samvær eller støtte i hverdagen, så har Ældre Sagens frivillige og Fanø Kommune flere gode tilbud til dig. Tilbud, som krydrer hverdagen med gode oplevelser og aktivitet. Du kan se tilbuddene herunder med kontaktadresse til de enkelte aktiviteter, så det er nemt at tage del i oplevelserne.

Mandagsklubben kl. 10.00 – 11.30 i Digehuset, Fanø Plejecenter    

Frivillige tilbyder hyggeligt samvær og aktivitet, sammen med Plejecentrets beboerne.

Kontakt: Inge Pultz telefon 40503416

Nyttehaven – tirsdage kl. 14 -16. Frivillige haveværter og andre brugere byder dig velkommen. Har du lyst til hyggeligt samvær og deltage i havens aktiviteter, eller blot nyde haven fra bænken, over en kop kaffe /the

Kontakt: Ældre Sagen, Kirsten Poulsen 20125675

LÆS mere om NYTTEHAVEN her

­Bussens Venner - torsdage kl. 14.00 (fra april til oktober)

Bussens frivillige tilbyder køreture rundt på Fanø, så du kan genopleve kendte steder. Du kan blive hentet og kørt hjem til din hoveddør. Hvis du vil med på tur ?

Skal du være medlem af ”Bussens Venner”, det koster 100 kr. pr. år

Kontakt: John Pedersen telefon 40 15 24 93

Erindringsdans torsdage i lige uger kl. 16 – 17

Frivillige og personalet fra Plejecentret byder op til dans.

Har du lyst til at danse, eller bare nynne med på kendte melodier?

Kontakt: Ergoterapeut Mikkel Larsen 40429026

 

Ældre Sagens ledsagerordning

Hvis du ikke har familie, eller pårørende, der kan følge dig til Lægehuset, eller til speciallæge, hørecentral, tandlæge, hospital m.m. på fastlandet, så tilbyder frivillige at ledsage dig.

Kontakt: Inge Pultz telefon 40503416

 

 

Tilbud om en besøgsven, eller aflastning

Savner du selskab og ønsker en besøgsven?

Eller er du pårørende til ægtefælle med demens, eller andet handicap og har brug for en fristund, så kan Ældre Sagens frivillige hjælpe.

Kontakt: Inge Pultz telefon 40503416

Cyklens Venner

Vi tilbyder Fanø-borgere at cykle på en dobbelt-cykler med hjælpemotor. Har du lyst til at komme med på nogle dejlige ture rundt på øen?

Kontakt: Else Marie Fischer telefon 29936952

             Tove Hansen        telefon 25721077

Husk at hvis du har behov for et mere permanent tilbud, så kontakt Visitationen og få vurderet, om du er berettiget et daghjemstilbud.

               Visitationen 76660866 ml. 8-10 på hverdage.