Fanø Kommunes Senior- og Værdighedspolitik er blevet til i et samarbejde med de ældre, deres pårørende, repræsentanter fra Social- og sundhedsudvalget samt medarbejdere, der til daglig arbejder med omsorgs- og plejeopgaver i kommunen. Derudover har vi inddraget input fra andre kommuner, fremtidsforskningsstudier mv.
 
På Fanø er andelen af ældre borgere stigende. Mange har et godt helbred, men risikoen for en lang række sygdomme stiger, jo ældre vi bliver.
 
På Fanø vurderer vi, at det er nødvendigt at se på ældreområdet med nye øjne. Fanø Kommunes Senior- og værdighedspolitik er Byrådets bud på, hvordan vi kan sikre en balance mellem borgerens behov og de ressourcer vi har til rådighed – nu og i fremtiden.
 
Fanø Kommunes Senior- og Værdighedspolitik sætter rammen og retningen for de kommende års indsats på ældreområdet.
 
Politikken tager afsæt i bekendtgørelsen om værdighedspolitikker. Siden 2016 har alle landets kommuner formuleret en værdighedspolitik, der beskriver kommunens værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken skal som minimum behandle følgende temaer:
  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  •  En værdig død
  • Pårørende
  • Bekæmpelse af ensomhed