I en dialog med borgere, medarbejdere og politikere har Fanø Kommune udarbejdet en Værdighedspolitik, der fortæller historien om, hvad et værdigt liv kan være for ældre borgere i Fanø Kommune, og hvordan et værdigt liv kan opnås og fastholdes.

I Fanø Kommunes værdighedspolitik sættes fokus på følgende fokusområder:

  1. Livskvalitet, 2. Selvbestemmelse, 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4. Mad og ernæring, 5. En værdig død, 6. Pårørende, 7. Ensomhed.

Baggrunden for, at Fanø Kommune har udarbejdet en værdighedspolitik er, at der i aftalen om Finansloven for 2016 blev afsat midler til at understøtte kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. For at få del i disse midler skal kommunerne beskrive, hvordan der arbejdes med værdighed.