Formålet med daghjemstilbuddet er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet for den enkelte.

I Daghjemmet tilbydes socialt samvær og aktiviteter, herunder samvær omkring måltidet. Daghjemmet har åbent på hverdage fra kl. 10.00 til 13.00.

Dekorativ billede af bustur    Dekorativ billede af besøg i Nyttehaven

 

Daghjem tilbydes borgere med nedsat funktionsevne

o der har behov for socialt samvær og aktivitet

o hvor ægtefælle eller andre nære pårørende har behov for aflastning

Der søges om daghjemsophold ved at rette henvendelse til

Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10
Mail: visitator@fanoe.dk

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov.

Daghjemstilbuddet er vederlagsfrit for borgeren.

Der er egenbetaling for

o måltider

o faktiske udgifter i forbindelse med udflugter og arrangementer

o faktiske udgifter til materialer

Taxa til Daghjemmet kan bevilges til brugere, som ikke er i stand til at transportere sig selv. Taxakørsel er med delvis egenbetaling.

Daghjemmets aktivitetstilbud

Krop og bevægelse: Tirsdage og torsdage kl. 10.30 til 11.30

Til god musik laver vi siddende stole gymnastik, som træner de forskellige muskelgrupper og får pulsen til at stige. Vi slutter af med forskellige former for spil, hvor der er plads til grin og sjov.

Bowling: Onsdage kl 10.30 til 11.30                                   

Vi bowler mod hinanden, mens der bliver snakket og grinet på tværs. Vi tæller point sammen og konkurrenceånden er høj, for der er praleret og præmier på spil.

Fredags cafe: Fredage kl 10.00 til 11.30

Her er der plads og rum til hyggeligt samvær med alt fra røverhistorier til livshistorier. Vi serverer forfriskninger og finder også gerne sangbøger eller spil frem, hvis du har lyst til det.

Nyttehaven                                           

Fra maj til og med september er Nyttehaven åben og vi benytter den jævnligt til socialt samvær over en kop kaffe, eller vi pusler i grøntsags- og blomsterbedene og plukker en buket.

Udflugter og ture

Hele året rundt arrangeres der sociale og kulturelle udflugter og arrangementer, som man som daghjemsbruger kan deltage i. Det er alt fra større udflugter som en tur til fiskerimusset i Esbjerg og Vadehavscenteret i Ribe, til mindre lokale udflugter som dragefestival og en tur på stranden og få en is.

Årstidens arrangementer

Der foregår arrangementer og fester på plejecenteret hele året, i forbindelse med eksempelvis fastelavn, påske og jul. Disse arrangementer har du mulighed for at deltage i.

Information                                           

Er du ikke visiteret og har du lyst til at deltage i daghjemmets aktiviteter, så kontakt Visitationen og få vurderet, om du er berettiget et daghjemstilbud.

Visitationens tlf: 76 66 08 66 mellem kl. 8.00 – 10.00 på hverdage.

Er du visiteret og har du spørgsmål vedrørende de forskellige aktiviteter, er du velkommen til, at kontakte aktivitets teamet.

Personer, der er visiteret til Daghjem og som ikke har mulighed for at transportere sig selv henvises til Telebussen.

Transporten aftales med Daghjemmet, tlf 76 66 08 52.

Egenbetaling: gældende takst jf. taksblad (kr. 31 i 2020)

HUSK at melde afbud til daghjemmet, hvis du en dag ikke kan komme. De afbestiller transporten.