Formålet med daghjemstilbuddet er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet for den enkelte.

I Daghjemmet tilbydes socialt samvær og aktiviteter, herunder samvær omkring måltidet. Daghjemmet har åbent på hverdage fra kl. 10.00 til 13.00.

Dekorativ billede af bustur    Dekorativ billede af besøg i Nyttehaven