Kommuneplanen formidler Byrådets politiske prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Fanøs udvikling såvel i byerne som i det åbne land. Planen beskriver hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden og omhandler bl.a. trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

En kommuneplan består af en hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Planen skal ledsages af en redegørelse for dens forudsætninger.

Kommuneplanen er vedtaget af Fanø Byråd den 13. december 2021 og kan læses her:

Herunder kan du zoome ind på dit lokalområde og se, hvilke rammebestemmelser der gælder for arealudviklingen nær dig.

Plandata.dk indeholder alle kommuneplaner og tillæg både forslag og vedtagne planer efter planloven.