For fjerde år i træk står et samlet Byråd på Fanø bag det budgetforlig, som udstikker de kommende års økonomiske kurs. 

Fanø Kommunes budget for det kommende år samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025 er faldet på plads. Fredag den 24. september 2021 har alle Byrådets lister sat deres underskrifter på et fælles budgetforlig.

Budgetaftalen ændrer ikke i de kommunale serviceniveauer, men på enkelte områder justeres en smule ned. Det gælder bl.a. skole og dagtilbud, hvor økonomien tilpasses det faktiske antal børn.

På ældreområdet forholder det sig modsat. Her sætter det stigende antal ældre borgere og massive rekrutteringsudfordringer området under stadig større økonomisk pres, hvilket har gjort det nødvendigt at tilføre området betragtelige midler på næste års budget. Bl.a. afsættes penge til det forberedende arbejde med enten udbygning af det eksisterende plejecenter eller etableringen af et nyt. Der sættes også ind med en massiv investering på en million kroner til en indsats, der skal sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi står i en svær situation med stigende udgifter på ældreområdet. Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringen deler vi med mange andre kommuner, men nu investerer vi i at få vendt udviklingen på Fanø. Det er forventningen, at en så massiv investering i gode vilkår og et godt arbejdsmiljø vil reducere den dyre brug af eksterne vikarer, men det er samtidig også vores håb, at vores plejekrævende borgere vil opleve en større tryghed ved en stabil arbejdsstyrke og kendskab til det personale, som besøger dem i deres eget hjem, siger borgmester, Sofie Valbjørn.

Grøn omstilling, udvikling og fastholdelse af det gode
Borgmesteren glæder sig over, at det til trods for de stigende udgifter på ældreområdet, er lykkedes politikerne at nå til enighed om fastholdelse og udvikling af mange gode tiltag.

- Det er en stor glæde, at vi nu for fjerde år i træk står sammen i Byrådet om at sikre Fanø et solidt budget. Personligt glæder mig meget over prioriteringen af arbejdet med den fortsatte grønne omstilling og at vi helt generelt kan fastholde de gode vilkår for vores borgere, ligesom det også lykkes at sikre fortsat udvikling af øen.

I forhold til grøn omstilling afsættes bl.a. 757.000 kroner til imødekommelse af de nyeste krav til affaldssortering ligesom der til næste år er fundet midler til ansættelse af en projektmedarbejder, som skal understøtte implementeringen af indsatserne i Energi- og Bæredygtighedsplanerne.

Endeligt er der også fokus på at begrænse både CO2 udledning og et stigende biltryk på Fanø. Den kollektive trafik udvides i ferieperioder og gøres gratis fra 2023, og så styrkes cyklismen på Fanø.

På udviklingssiden igangsættes arbejdet med udvikling af en helhedsplan for Rindby Strand og der afsættes 500.000 kroner til en tilflytningskampagne, som skal vende det seneste års svagt faldende befolkningstal.

Relevant i forbindelse med sidstnævnte er den proces, der i forbindelse med sidste års budgetlægning blev igangsat i forhold til at sikre et attraktivt børne- unge- og familieliv. Fanø har brug for unge børnefamilier og derfor fortsætter arbejdet med udviklingen af dette henover efteråret, hvor der for alvor sættes skub i inddragelsen af børnefamilierne.

Et resultat af arbejdet viser, at en bred vifte af dagtilbud er vigtig for øens familier. Derfor har Byrådet over de kommende år afsat midler til opbygning af den optimale dagpleje.

Udligningsreformen giver en skattestigning
Med underskrifterne på budgetforliget er Byrådet også enedes om en skattestigning. Udligningsreformen har ramt Fanø Kommune hårdt og vil – når den er fuldt indfaset – medføre et årligt tab på 3,6 millioner kroner. For en lille kommune som Fanø, vil det få alvorlige konsekvenser for serviceniveauet.

På den baggrund ønskes skatteprocenten hævet 0,42 procent fra 2022, hvilket vil give 1,9 millioner kroner i kommunekassen.