Det Grønne Råd for Fanø har til formål at skabe et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og Fanø Kommune.

Det Grønne Råd for Fanø har til formål at skabe et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og Fanø Kommune.

Rådet deltager ikke i konkret sagsbehandling, men rådgiver Fanø Kommune om principielle spørgsmål inden for miljø- og naturbeskyttelse samt andre opgaver i relation til planlægning og administration af det åbne land.

Grønt Råd Fanø har følgende medlemmer:

Christian Lorenzen Formand 
Britt Schak Hansen Natur & Miljø
Kim Fischer Dansk Ornitologisk Forening
Per Egetoft Landbrugserhverv
Poul Therkelsen Turisme
Mikkel Thøgersen Jagt
Dorthe Lodberg Grundejerforeninger / boligforeninger
John Nielsen Sejlads/Kajak
Karen Jeppesen LAG/Agenda 21 - Fanø´s rep. i Grønt Råd, Esbjerg
Hans Fischer-Nielsen Sønderho Strandejerforening
Susanne Winsløw Kulturarv (museer- lokale som SVJM)
Karsten Schmidt Friluftsrådet
Søren Rask Jensen Naturstyrelsen
Peter Michélsen Nedgarnsfiskere og Ren Strand Fanø
Klaus Thomsen Fanø MTB klub
Louise Haubjerg Larsen Overnatningssektor
Jens Wohlert Vandsport