Formålet med indførelse af foretræde for de stående udvalg er at bidrage til en dialog og større forståelse for de beslutninger og indstillinger, som udvalgene træffer.