Formålet med indførelse af foretræde for de stående udvalg er at bidrage til en dialog og større forståelse for de beslutninger og indstillinger, som udvalgene træffer.

Der er træffetid for udvalgsformænd hver torsdag fra kl. 16.00 - 17.00 på Fanø Rådhus. 

Aftale om møde med udvalgsformand kan ske ved henvendelse til sekretariatet på telefon 76 660 653 / 76 660 603

Formanden for Børne- & kulturudvalget Niels Heinel

Formanden for Erhvervs- natur og teknikudvalget Christian Lorenzen

Formanden for Social- og sundhedsudvalget Johan Brink Jensen

  1. Formålet med indførelse af foretræde for de stående udvalg er at bidrage til en dialog og større forståelse for de beslutninger og indstillinger, som udvalgene træffer.
  2. Forud for hvert ordinært møde i de stående udvalg er der mulighed for at få foretræde for udvalget.
  3. Enkeltpersoner eller grupper af personer kan få foretræde for udvalget.
  4. Vedkommende, der ønsker at få foretræde, skal have meldt deres foretræde og emne mindst 2 dage før mødet. Emnet kan enten knytte sig til et eller flere af de punkter, som er på dagsordenen for mødet, eller det kan være af almen interesse for udvalgets fagområde.
  5. Et foretræde er af begrænset varighed, og formålet er at forelægge sager. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål, men der kan ikke forventes nogen stillingtagen fra udvalget under foretrædet.
  6. Formanden leder drøftelserne under foretrædet og afgør tvivlsspørgsmål vedrørende ovennævnte.
  7. Muligheden for foretræde bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalget.
  8. Disse regler træder i kraft den 8. oktober 2002.

 

Således vedtaget af Fanø Byråd den 7. oktober 2002.

Aftale om fortræde kan træffes med

Børne- og kulturudvalget:
Sekretær Vibeke Kinch, vk@fanoe.dk – tlf. 7666 0651

Social- og sundhedsudvalget:
Sekretær Vibeke Kinch , vk@fanoe.dk – tlf. 7666 0651

Erhvervs, natur- og teknikudvalget:
Sekretær - Lars Bach, lb@fanoe.dk - tlf. 7666 0604