Folkeoplysningsloven fastsætter de landsdækkende rammer for folkeoplysende virksomhed.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter retningslinjer om tilskud og lokaleanvisning.

Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordelingen af den af byrådet vedtagne budgetramme, herunder start- og udviklingspuljen.

De økonomiske rammer bør kunne modsvare behovet for udvikling.

Folkeoplysningsudvalget skal høres vedr. folkeoplysningspolitikken, budget og regler på området, herunder nyetablering/ændring af kommunale lokaler og udendørs anlæg.