Lokalrådene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret for den nærmere udmøntning af de af Kredsrådet udpegede indsatsområder, ligesom lokalrådene løbende orienterer Kredsrådet om status på de iværksatte aktiviteter.

Lokalrådene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret for den nærmere udmøntning af de af Kredsrådet udpegede indsatsområder, ligesom lokalrådene løbende orienterer Kredsrådet om status på de iværksatte aktiviteter.

Lokalrådene skal endvidere sikre en tæt kontakt til lokalsamfundet og derigennem fremme det kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende arbejde.

Lokalrådene består som udgangspunkt af lederen af lokalpolitiet (formand), lokalpolitiet, lederen af politiets krim. præv. afdeling, fagchefer og direktører fra kommunen, udvalgte faglige medarbejdere fra det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde.

Formand Lars Bjerregaard
Leder af lokalpolitiet i Esbjerg

Næstformand Sofie Valbjørn
Borgmester

Søren Lück Madsen  
Velfærdschef

Henrik Brøner     
SSP-medarbejder

Rasmus Andersen
Skoleleder

Christian Østergaard     
Leder af forebyggelse i politikredsen

Chris Gade 
Landbetjent Fanø