Sofie Valbjørn
Borgmester (Alternativet)
27 22 06 50
sv@fanoe.dk

Erik Nørreby
Viceborgmester (Venstre)
61 55 70 37
en@fanoe.dk

Johan Brink Jensen
Formand Social- og Sundhedsudvalget (Socialdemokratiet)
23 87 18 07
jbj@fanoe.dk

Christian Lorenzen
Formand Erhvervs- natur og teknikudvalget (Det Konservative Folkeparti)
51 91 51 73
clo@fanoe.dk

Henning Kjærgaard
Næstformand Økonomi- og planudvalget (Fanø Lokalliste)
30 59 04 95
hekj@fanoe.dk