Campingtilladelse

Det er Fanø Kommune der kan meddele udlejningstilladelser til ændringer på eksisterende campingpladser og til nye campingpladser.

Udlejningstilladelse skal søges både ved etablering, ejerskifte og udvidelse af eksisterende campingplads.

Tilladelser efter campingreglementet er personlige og bortfalder derfor ved ejerskifte. Skifter campingpladsen ejer eller forpagter, kræves der derfor en ny tilladelse.

Ansøgning skal sendes til kommunen.

Campingtilsyn

Fanø Kommune administrerer efter campingreglementet og fører tilsyn med campingpladserne.

Kommunen har som tilsynsmyndighed ansvar for at føre tilsyn med, om reglerne overholdes, herunder i forhold til indretningen af den enkelte campingenhed m.m., forbuddet mod helårsbeboelse, brandværnsforanstaltninger og hygiejniske forhold.

Det er campingpladsens udlejer (ejer eller forpagter), der har ansvaret for, at campingpladsen lever op til de gældende regler i campingreglementet.