Hvis du ønsker at grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i by og bymæssigt område, skal du søge vejmyndigheden om tilladelse, før du begynder arbejdet. 

Alle der skal foretage gravearbejde, har pligt til at søge ledningsoplysninger i LER før de graver.