I dag lever mere end hver tredje voksne dansker med en eller flere kroniske sygdomme. Borgere med kronisk sygdom lever med deres sygdom hver dag og møder ofte kun sundhedsvæsnet en meget lille del af tiden.

Læs herunder om Fanø Kommunes tilbud.

Fanø Kommune tilbyder 2 gange årligt et længerevarende forløb til dig, der har én eller flere af følgende kroniske sygdomme:

- mild til moderat KOL

- type 2 diabetes

- hjertesygdom i forbindelse med genoptræningsplan fra sygehuset

Derudover har du mulighed for at deltage i forløbet, hvis du er i er i risiko for en livsstilssygdom, som hænger sammen med forhøjet blodtryk, overvægt, forhøjet kolesterol i blodet, nedsat følsomhed for insulin. Du skal være udredt ved egen læge inden for det sidste år.

 

LEV LIVET

med en kronisk sygdom eller
forebyg kronisk sygdom

Tid: Fredage kl. 9.30 – 12.30 fra d. 28. februar 2020 - 20. marts 2020.
Herefter diagnosespecifikke forløb 4 mødegange.

Sideløbene tilbud om otte mødegange á ca. en times varighed v. fysioterapeut, hvor deltagerne introduceres for forskellige former for motion. Tid og sted vil blive oplyst senere.

Kurset er for dig der har:

 • Mild til moderat KOL, udredt ved egen læge
 • Type 2 diabetes, udredt ved egen læge
 • Øget risiko for livsstilssygdom, som hænger sammen med forhøjet blodtryk, overvægt, forhøjet kolesterol i blodet, nedsat følsomhed for insulin, udredt ved egen læge inden for det sidste år

 

I det lange løb er det de gode vaner i hverdagen – herunder også motion - der har betydning for din sundhed. Fanø Kommune tilbyder et forløb for borgere med en kronisk sygdom samt borgere, der er i risiko for at få en livsstilssygdom.

Undervisere er fysioterapeuter og sygeplejersker i Sundhedshuset, der sætter fokus på varige sundhedsmæssige forandringer, viden om forebyggelse og hvordan du tackler udfordringer som følge af kroniske sygdom.

Herudover tilbud om undervisning med fokus på diabetes og KOL.

Der er en mødegang i slutningen af juni, hvor der følges op på forløbet og på at alle er kommet godt i gang.

 

Så er du motiveret for, at der skal ske forandringer i dit liv, henvend dig egen læge, der henviser til Fanø Kommune

Er du motiveret til at tage din livsstil op til revision, men synes det er svært at ændre på gamle vaner?

Er du ofte bekymret for dit helbred? Måske ønsker du at tabe dig, dyrke mere motion, stoppe med at ryge eller skære ned på dit alkoholforbrug?

Du kan få en livsstilssamtale i Sundhedshuset, som kan støtte dig til at ændre livsstil. En livsstilssamtale tager ca 1-1½ time, og omhandler de områder af dit liv, som du ønsker at ændre. Ønsket om forandring starter hos dig, - det er altså din motivation, beslutning og vilje der skal få forandringerne til at ske. I denne proces kan vi støtte og vejlede dig i at tage sunde valg for dig og din krop.

Vi kan være din sparringspartner i forhold til varige livsstilsændringer, og støtte dig, så du føler du ikke står alene, når det er svært.

Livsstilssamtalen tager udgangspunkt i, hvor du er i dit liv lige nu, og hvad du har overskud til at forandre.

Sammen kan vi finde ud af, om der er relevante tilbud for dig at deltage i feks rygestoptilbud, holdtilbud ”Lev livet med kronisk sygdom”, vejledning om kost el. lign.

Livsstilssamtalen er med kommunens diætist og du kan komme i betragtning til en samtale,

Hvis, du er i risiko for en livsstilssygdom, som hænger sammen med

 • forhøjet blodtryk,
 • overvægt,
 • forhøjet kolesterol i blodet,
 • nedsat følsomhed for insulin

Hvis, du er udredt ved egen læge inden for det seneste år og har

 • Mild til moderat KOL
 • Type 2 diabetes

Du kan enten henvises fra egen læge eller selv kontakte Fanø Kommunes Visitation.

Du kan henvende dig direkte til Fanø Kommunes Visitation, hvis du ønsker.

 • et rygestop
 • og/eller at nedsætte dit alkoholforbrug.

Visitationen Fanø Kommune træffes på telefon 76 66 08 66 kl. 8-10 alle hverdage.