Har du behov for sygepleje eller forebyggende pleje og behandling, kan du få hjemmesygepleje.

 

Du kan få hjemmesygepleje, hvis du har behov for sygepleje.

Hjemmesygepleje kan tildeles efter henvisning fra din læge.

For at kunne koordinere pleje- og behandlingsindsatsen bedst muligt kan sygeplejersken indhente og videregive oplysninger til og fra f.eks. din læge, speciallæge eller sygehus, hvis du skriftligt eller mundtligt giver samtykke hertil.

Du kan efter behov få f.eks.:

  • forebyggende sundhedsoplysning og rådgivning
  • personlig pleje
  • psykisk pleje og omsorg
  • undersøgelser og behandlinger, f.eks. sårpleje
  • ernæring via sonde
  • hjælp til medicin
  • samtaler om behandlingsforløb

Sygeplejen kan foregå i dit hjem eller i Sundhedsklinikken, Sundhedshuet.

Sygeplejersken vil sammen med dig løbende vurdere mål og planer for plejen, så du til enhver tid får den sygepleje, du har behov for.

Kære gæster på Fanø

I denne tid med COVID-19 henstiller vi til at feriegæster, der har behov for hjemmehjælp eller sygepleje under opholdet er opmærksomme på følgende:

Feriegæster, som har symptomer eller er konstateret smittet med COVID-19 bedes undlade at besøge Fanø. Feriegæster der er konstateret smittet med COVID-19 anmodes om, først at besøge Fanø efter afsluttet isolationsperiode.

Hvis der er behov for hjemmehjælp eller sygepleje under opholdet er det hjemkommunen, der aftaler hjælpen med Fanø Kommunes visitatorer.

Det er vigtigt at gældende tidsfrister for aftale om hjemmehjælp under ferieophold overholdes.

Hjemmesygepleje tilbydes i Sundhedsklinikken i Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby.

Klinikken har åbent for feriegæster efter individuel aftale.

 

Hvis du modtager sygeplejeydelser skal du som udgangspunkt komme i Sundhedsklinikken, Sundhedshuset.

Hvis du modtager sygeplejeydelser på hverdage skal du som udgangspunkt komme i Sundhedsklinikken.

Du kan få sygeplejeydelser i eget hjem, hvis du er ude af stand til at transportere dig sig, eller hvor din sygdom gør, at du vil være bedre hjulpet ved at modtage sygeplejen i dit hjem. Her vil aftalen være, at sygeplejeydelser leveres i hjemmet, så længe det er den bedste løsning. Det vurderes løbende, om du kan overgå til at få hjælp i Sundhedsklinikken.

Du behøver ikke vente besøg i hjemmet, men kan selv tage initiativ til at modtage sygeplejeydelsen. Du forbliver aktiv og kommer ud af huset.

Sygeplejeydelsen leveres under de bedste arbejdsforhold og hygiejniske betingelser.

Sårpleje

Medicindispensering

Medicinadministration

Kateterpleje

I mange tilfælde er det en social- og sundhedsassistent, der varetager sygeplejeydelsen.

Alle hverdage i tidsrummet 11.00 - 12.30

- samt efter aftale

 

 

 

Vestervejen 1  6720 Fanø ; telefon nr.: 76 66 08 70