De kommende års kommunale budget skal snart lægges endeligt. Netop nu og frem til den 21. september kl. 12.00 er budgetforslaget i høring.

Se budgetforslaget her  

På byrådsmødet mandag den 13. september 2021 havde byrådet budgetforslaget til 1. behandling. Se dagsordenspunktet her

 

Høringssvar skal være Fanø Kommune i hænde senest tirsdag den 21. september kl 12.00

Høringssvarene bedes sendt til:  raadhuset@fanoe.dk