Med NemRefusion skal du som arbejdsgiver foretage digitale indberetninger af barselsfravær til Udbetaling Danmark for dine ansatte.

Med NemRefusion er der to muligheder for indberetning - enten via den forbedrede indberetningsdialog på Virk.dk eller via system-til-system adgang. Du er ikke tvunget til kun at benytte den ene indgang. Hvis dit lønsystem kan levere en del af indberetningen, kan du færdiggøre resten via webdialogen på Virk.dk.

Du får en oversigt over de udbetalinger, som Udbetaling Danmark har foretaget. Desuden hjælper NemRefusion dig med at huske alle de forskellige tidsfrister. Hvis du f.eks. er lidt for tidligt på den, lægger vi din indberetning i det nye venteregister. NemRefusion forudfylder også så meget, som overhovedet muligt, når du indberetter.