Velkommen i Fanø Kulturskole 

Er du mellem 0 og 25 år og interesseret i musik eller billedkunst, så har Fanø Kulturskole måske et tilbud til dig.

På Fanø er en flok kompetente lærere klar til at undervise i forskellige instrumenter (jazz/rytmisk/klassisk klaver, akustisk/el-guitar, blokfløjte, sammenspil, Musikalsk Forskole og Billedkunst).

Fanø Kulturskole har desuden, som den eneste kulturskole i landet, sin helt egen Folkemusiklinie, hvor der for nuværende undervises i violin, klaver, kontrabas, slagtøj og sammenspil på 3 hold.

Læs mere på disse sider om vores tilbud, og alle de andre praktiske oplysninger, der er nødvendige for dig.

Tilmelding til Fanø Kulturskole foregår via elektronisk tilmelding her på siden og her gælder ”først til mølle”- princippet (nuværende elever kan dog sikre sig plads ved gentilmelding inden 31/5). Oplever du problemer med den elektroniske tilmelding, så ring til kontoret på 76166500 (Åbningstider mandag-fredag 8.30 – 15.00)

Såfremt Fanø Kulturskole ikke kan efterkomme dit ønske om undervisning i et bestemt instrument, kan vi henvise til Esbjerg Kulturskoles tilbud. 

Undervisningen foregår fortrinsvis på Fanø Skole og det nærliggende "Vandværket". 

Vi glæder os til at se dig i Kulturskolen!
Logo for Fanø Kulturskole

Der arbejdes med kunst, teknikker og kunstforståelse i billedkunstlokalet på Fanø Skole.

Underviser er Christina Malbek

Pris: kr. 1.515 for 30 uger. (hertil kommer kr. 175,- til materialer)

Tilmelding

Hvis du er ny elev i Fanø Kulturskole kan du gå direkte til tilmelding:
Billedkunst 4.-10. kl.

Hvis du er elev nu, vil du blive bedt om at logge ind.
Brugernavnet er de første seks cifre i elevens cpr, og koden er de sidste fire.

Undervisningen i Musikalsk Forskole indeholder sang, leg, bevægelse og dramatik.

Læreren er Linette Riber

"Glæde ved musik er det vigtigste i Musikalsk Forskole og vi skal synge, klappe, danse og ikke mindst prøve at spille på alle tilgængelige instrumenter og det bliver HØJT og lavt, midt i og ind imellem.

Sange, melodier og danse fra gamle dage og helt nye som vi selv finder på og som måske eksisterer et sekund eller for evigt.

Et af højdepunkterne på året er deltagelsen i den store Musikalske Forskoledag i Esbjerg Musikhus sammen med en masse forskolebørn fra Esbjerg Kulturskole. 

Undervisningen foregår på Fanø Skole, og der er et hold for 0. klasse og et hold for 1.-2. klasse.

Undervisningen vil så vidt det er muligt, ift Fanø Skoles skema, foregå i musiklokalet og i skoletiden.

Pris pr. sæson: 1.050,- hertil lægges et indskrivningsgebyr på kr. 100. Gebyret tillægges kun en gang pr. sæson.

For børn, der har gået i musikalsk forskole, er der en reduceret pris på instrumentalundervisning.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig her

Hvis du er elev nu, vil du blive bedt om at logge ind.
Brugernavnet er de første seks cifre i elevens cpr, og koden er de sidste fire.

Instrumentalundervisning

Fanø Kulturskole tilbyder undervisning på forskellige instrumenter. Undervisningen kan foregå på små hold eller som soloundervisning. I årets løb vil undervisningen kunne indeholde andet end soloundervisning. Det kan f. eks. være koncerter, sammenspil, fællestimer og andre projekter.

Pris:  Solo (25 min/uge) kr. 3.790
         2-3 på hold kr. 2.290

Reduceret pris for børn, der har gået eller går i musikalsk forskole.

Instrumenter

Vi tilbyder primært undervisning på følgende instrumenter: violin, klaver, guitar, elguitar, elbas, kontrabas, saxofon og blokfløjte. Du skal have dit eget instrument. Dog kan du i starten leje violin og guitar af Kulturskolen.

Sammenspil

Kulturskolen tilbyder sammenspil for de fleste instrumenter. At lære at spille et instrument giver først rigtig mening, når du spiller sammen med andre.
Sammenspil giver dig også mulighed for at møde andre musikskoleelever omkring musikken og få sjove oplevelser.
I Kulturskolen tilbyder vi sammenspil på Folkemusiklinjen, guitarsammenspil/rytmisk band og for klaverelever findes sammenspilsmuligheder i nogle af de projekter, der gennemføres, f.eks. i samarbejde med Esbjerg Kulturskole.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig til instrumentalundervisning og sammenspil her.

Hvis du er elev nu, vil du blive bedt om at logge ind.
Brugernavnet er de første seks cifre i elevens cpr, og koden er de sidste fire.

Folkemusiklinjen er et tilbud til alle børn og unge, der interesserer sig for folkemusik. Gennem koncerter, workshops og instrumentalundervisning bliver man en del af den levende tradition for folkemusik på Fanø.

Når du melder dig til Folkemusiklinien, melder du dig både til instrumentalundervisning og sammenspil.

Folkemusiklinjen er meget ”udfarende”, så forældre forventes at være villige til at ofre nogle timer på kørsel, planlægning, madpakker m.m.

Folkemusiklinjen styrker det gode miljø, der allerede eksisterer omkring folkemusikken på Fanø og samarbejder derudover med Folkemusiklinjen på Syddansk Musikkonservatorium og Syddansk Folkemusiktalentskole, samt deltager i små og store arrangementer lokalt, regionalt, nationalt og ind i mellem også internationalt.

Instrumentalundervisning

Instrumentalundervisningen går ud på at oparbejde eller styrke det personlige spil ud fra elevens niveau. Der arbejdes med melodilæring, teknik og stil, harmonilære, fraseringer, pulstræning og meget mere.

Man kan melde sig enten til solo eller på hold 2-3. Der undervises primært i violin, klaver, guitar, elguitar, elbas kontrabas, saxofon og blokfløjte men andre instrumenter som: tangentharmonika og knapharmonika, kan evt. også tilbydes.  

Sammenspil

Sammenspil består af fælles indlæring af melodier hovedsageligt på gehør, harmonisering og enten på forhånd planlagte arrangementer eller improviserede arrangementer. Sammenspil indeholder også workshops i f.eks. musik, teori og dans, med danske eller udenlandske instruktører, ofte med efterfølgende koncert, samt deltagelse i forskellige stævner, koncerter m.m.

Tilmelding til sæson 2020/21

Sådan tilmelder du dig til den kommende sæson:

Læs "Regler og priser" inden tilmelding.

Udfyld den elektroniske tilmeldingsblanket (se fag i Fanø Kulturskole afsnittet)

Hvis du er elev nu, vil du blive bedt om at logge ind.
Brugernavnet er de første seks cifre i elevens cpr, og koden er de sidste fire.
Din tilmelding bliver registreret, så snart den modtages i Kulturskolen og pladserne besættes i den rækkefølge tilmeldingerne modtages.

Hvis du allerede deltager i Kulturskolen undervisning, bevarer du din fortrinsret til undervisningen, hvis du tilmelder dig inden 31. maj.

Har du spørgsmål til Kulturskolens tilbud, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke kan bruge den elektroniske tilmelding, bedes du kontakte Kulturskolen.

Lektionslængder og priser sæson 2020/21

Hvis ikke andet er nævnt er prisen pr. elev for en sæson og gældende for elever indtil 25 år.  

 • Musikalsk Forskole: kr. 1.050
 • Instrumental, solo basis, 25 min./uge: kr. 3.790
 • Instrumental, solo plus, 35 min./uge: kr. 5.735
 • Instrumental, 2–3 på hold, 30–45 min./uge: kr. 2.290
 • Folkemusiklinje inkl. sammenspil i Fanø Fiddlers:
  • solo basis, 25 min./uge: kr. 3.790
  • 2-3 på hold, 30–45 min./uge: kr. 2.290
 • Billedkunst – kr. 1.515,- + materialer kr. 175,-
 • Talentlinjen, klassisk og rytmisk i Esbjerg Kulturskole, gratis, forudsat tilmelding til Solo-Plus.
 • Sammenspil: kr. 905/Gratis*
 • Instrumental, solo basis, over 25 år: kr. 8.115
 • Instrumentleje (guitar og strygeinstrumenter) kr. 850

*Gratis, hvis man går til betalt instrumentalundervisning.

Tilmelding

Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig elektronisk bedes du kontakte Kulturskolen.
I det omfang, der ikke er pladser nok, sættes du på venteliste.
Nuværende elever, og elever, som står på venteliste eller har orlov, har fortrinsret til undervisning i samme fag, ved tilmelding senest 31. maj 2020.

Besked om optagelse

Alle elever modtager besked om optagelse på mail inden skolesommerferien. Dette gælder også elever, som optages på ventelisten.
Tid og sted for afholdelse af undervisningen udsendes før undervisningsstarten i august enten fra den pågældende lærer (instrumentalundervisning) eller fra Kulturskolen.

Sæsonlængde og ferier - Nyt i sæson 2020/21

Hvis ikke andet er oplyst, begynder undervisningen mandag den 17. august 2020 og slutter fredag den 18. juni 2021 (begge dage inkl.).

Der er som udgangspunkt 35 undervisningsgange og en fokussamtale for soloelever, 30 uger for billedkunstelever og 32 uger for Musikalsk Forskole Sæsonstart for disse oplyses ved besked om optagelse. I undervisningen kan der forekomme særlige arrangementer som f.eks. koncerter i Spil Dansk-ugen.

Folkeskolens ferieplan følges.
Der undervises ikke den 14. januar 2021 pga. pædagogisk arrangement for personalet.

Aflysning af undervisning

Vi benytter sms ved aflysning af undervisningen. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst korrekt mobilnummer og mailadresse ved tilmeldingen, og at disse er opdaterede gennem hele sæsonen.
Lektioner, der aflyses pga. lærers fravær, refunderes.
Dog gives der ikke erstatning for de første 3 aflyste undervisningsgange. 

Betalingen reguleres ikke ved elevens fravær, men husk at give din lærer besked ved fravær.
Bemærk at i perioder kan den sædvanlige undervisning være erstattet med et projekt, og at der for instrumentalelever omlægges 1 undervisningsgang til fokus-samtale mellem elev-forældre-underviser.

Udmeldelse

Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende. For instrumentalelever er tilmeldingen bindende, når undervisningstidspunktet er aftalt med læreren.

Nye elever og elever som skifter lærer, har syv ugers betalt prøvetid.
Udmeldelse inden for prøvetiden skal ske skriftligt til Kulturskolen (man kan IKKE melde sig ud gennem sin lærer) – gerne på mail til kulturskolen@esbjergkommune.dk senest den 5. oktober 2020.
Efter prøvetiden er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen, og eleven kan kun fritages for betaling, hvis en elev fra ventelisten kan overtage pladsen.
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved fraflytning fra kommunen eller ved længerevarende sygdom.

Venteliste og ledige pladser

Hvis du står på ventelisten, mailer vi til dig, når der er en ledig plads.
Der optages elever fra ventelisten hele sæsonen (for holdelever dog kun ved sæsonens start og efter efterårsferien).

Orlov

Nuværende elever kan bevare deres fortrinsret til et hold/fag/lærer – fx i forbindelse med efterskoleophold – hvis der søges orlov.
Orlov søges ved at gentilmelde sig og vælge orlov via hjemmesiden og bevilges for en hel sæson.
Husk gentilmelding til den efterfølgende sæson senest 31. maj.

Betaling

Som udgangspunkt betales i tre rater, billedkunst opkræves dog i to rater og beløb under 1.000 kr. i én rate.
Raterne forfalder i oktober, januar og april.
Indbetalingskort fremsendes fra Esbjerg Kommune – eller til betalerens e-boks.
Hvis der er aftale om PBS eller elektronisk betaling, sker opkrævningen på denne måde.
Sammen med første rate opkræves Copy-Danafgift og administrationsgebyr på i alt 100,00 kr. pr. betalende elev.

Kulturskolens musikundervisning i skoletiden

I forbindelse med folkeskolereformen er der skabt mulighed for, at musikundervisningen i Kulturskoleregi kan lægges i skoletiden.
Ved tilmeldelse til Kulturskolen kan I anmode om, at jeres barn opfylder en del af sin undervisningspligt ved at deltage i Kulturskolens
musikundervisning.
BEMÆRK: At der er tale om en anmodning/ansøgning til skolelederen på jeres barns skole. Det er skolelederen, som skal give den endelige tilladelse.

Lærere i Fanø Kulturskole
     
Tove de Fries

Folkemusik:  Violin og sammenspil

Musikalsk forskole

 Foto af medarbejder Tove de Fries       
Malene D. Beck Folkemusik: Klaver, kontrabas, tangentharmonika og sammenspil.  
Niels Evald Jensen Guitar, sammenspil