Efter lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, gives tilbud om sundhedspleje til alle familier med børn fra 0-16 år.

 

Sundhedsplejersken kontakter familien efter udskrivelse fra føde- og eller barselsafdelingen og aftaler tid til hjemmebesøg.

Besøgsantal varierer efter ønske og behov, i barnets første leveår. Børn med særlige behov tilbydes hjemmebesøg, så længe familien har behov.

På Nordby skole tilbydes elever i 1.kl, 6.kl. og 9.klasse en sundhedssamtale/undersøgelse. I 1.klasse inviteres forældrene med til samtalen.

I 0.kl. måles og vejes eleverne og der foretages synsprøve og høreprøve.

I 1.klasse vurderes barnets sundhed og trivsel og der foretages synsprøve, høreprøve, højde - og vægtmåling samt fin- og grovmotorik vurderes.

I 6.klasse tilbydes sundhedssamtale samt synsprøve, højde – og vægtmåling. Høreprøve foretages ved behov.

1 9.klasse foretages udskolingsundersøgelse, som ligger vægt på elevens sundhed og trivsel samt valg af uddannelse.

Sundhedsplejersken tager efter sundhedssamtalerne, en snak med barnets klasselærer og evt. AKT-lærer og følger op, hvis det vurderes, at barnet har brug for en ekstra indsats.

Sundhedsplejersken underviser 5.kl. i pubertetsudvikling og i samarbejde med lærerne, vejledes 7. og 8.klasse i præventionsformer og seksuel sundhed.

Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg i særlige tilfælde.

Sundhedsplejersken afholder "Åbent hus" den 1.mandag i hver måned, fra kl. 10-12. Dette sker i Sundhedshuset, Vestervejen 1, i mødelokale 2. Her er der mulighed for at erfaringsudveksle med andre familier og drøfte forskellige emner eksempelvis kost, søvn, motorisk udvikling, grænsesætning, forebyggelse af ulykker, symptomer på fødselsdepression m.m.

Sundhedsplejersken etablerer forældregrupper og er med ved gruppens opstart.

Er du barn eller ung er du altid velkommen til at tage kontakt til sundhedsplejersken.

Som forældre er du også velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har spørgsmål eller mangler råd og vejledning i forhold til dit barn. Det kan være at dit barn ændrer adfærd og ikke har lyst til komme i skole, har ændret spisevaner, stadig tisser i sengen om natten, isolerer sig, er i begyndende misbrug, er ked af det efter skilsmisse eller andet.

Når familier kommer til et fremmed land med helt små børn kan det være svært at forholde sig til den vejledning der tilbydes. Pjecen giver råd om, hvordan små børn forbliver sunde og raske. Emner som vaccination, overgang fra mælk til skemad, vuggedød er blandt de mange emner forældrene kan læse om.

se Sundhedsstyrelsens hjemmeside og find pjecerne på farsi, arabisk, engelsk, somali,og dansk

På Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside kan du søge efter tilsynsrapporter for tilsyn med behandlingssteder og relevante enheder på på børne-og ældreområdet. Tilsynsrapporter er offentlige i 3 år. 

For mere information: Styrelsen for patientsikkerhed