Fanø Kommunes familieterapeut tilbyder råd og vejledning, supervision og sparring.

 

Forældre til børn/unge under 18 år

Som barn eller ung er du velkommen til at tage kontakt til familieterapeuten i Fanø Kommune.

Kommunens institutioner, dagplejen og skolen.

Familieterapeuten hjælper med vanskeligheder i forbindelse med barnets/den unges trivsel

  • teenagerproblemer
  • sorg og krise
  • misbrugsproblemer
  • problemer i familien

Familieterapeuten kan lave børnegrupper ved

Ved skilsmisse.

Alkohol i familien.

Psykiske lidelser i familien.

Formålet med børnegrupper er at øge bevidstheden om børns trivsel, når de voksne i familien kommer ud i en krise såsom skilsmisse, misbrug eller psykisk sygdom.

Målet med børnegruppen er, at børnene har et sted, hvor de kan udveksle erfaringer, oplevelser og følelser med andre børn, som vokser op i en familie med de samme problemer.

Barnet kan:

• Få ideer til handlemuligheder, strategier, så de bedre kan takle hverdagen.

• Få mulighed for at opleve at "jeg" ikke er den eneste, som lever med lige netop mit

problem.

• Få en mulighed for at sætte ord på problemet eller de tanker som fylder barnets hoved.

Du/I kan henvende jer til familieterapeut Else Hjort. Tlf. 26199720/ E-mail: ehj@fanoe.dk

Fanø Kommune tilbyder Åben Anonym Rådgivning den 1. mandag i måneden i tidsrummet 18:00-20:00.

Tilbuddet er målrettet forældre som har børn under 18 år. Som familie kan I få råd og vejledning til at tackle hverdagens udfordringer. Det kan dreje sig om uenigheder og konflikter, eller spørgsmål relateret til barnets trivsel eller udvikling.

En familievejleder tilbyder råd og vejledning, korte samtaleforløb og hjælper dig og din familie videre, hvis I har behov for yderligere støtte.

I Åben Anonym Rådgivning er der:

  • Ingen henvisningspligt
  • Ingen betaling
  • Tavshedspligt
  • Mulighed for at være anonym – ingen registrering!

Du kan kontakte os telefonisk i tidsrummet 18:00-20:00 den 1. mandag i måneden.        

Læs også: Pjecen Åben Anonym Rådgivning           

Familievejleder: Tlf.: 2619 9720. 

Familieterapeut Else Hjort

Else kan kontaktes efter aftale på 26 19 97 20 eller via ehj@fanoe.dk.

Familieterapeuten holder til i Ankerhuset, Vestervejen 1.

Øvrige muligheder for rådgivning og hjælp til børn og unge under 18 år i Fanø Kommune

 

Sundhedsplejersken vejleder og rådgiver om dit barns udvikling og trivsel.

Læs mere under Sundhedsplejen

 

Dit barn kan blive henvist til skolepsykolog via den institution, hvor dit barn er tilknyttet eller via skolens kontor, hvis det er et skolebarn. Barnet kan blive henvist, hvis det viser tegn på indlæringsvanskeligheder, trivsels- eller adfærdsproblemer.

PCBU (Psykologisk Center for børn og unge) er et center i Esbjerg, der yder professionel hjælp til børn og unge med psykiske problemer.

I skal henvende jer til socialforvaltningen i Fanø Kommune, for at blive henvist til PCBU.

Tlf. 76660660.

Adressen på PCBU i Esbjerg:

Psykologisk Center for Børn og Unge
Stormgade 10
6700 Esbjerg

Hvis du har mistanke om, at dit barn er i et begyndende misbrug af euforiserende stoffer, kan du henvende jer til Social & Myndighed i Fanø Kommune. Tlf. 76660660.

Læs mere omkring SSP her

Hvis du får kendskab til, at børn eller unge bliver udsat for seksuel misbrug, har du pligt til at underrette til de sociale myndigheder i Fanø Kommune.

Læs mere her Bekymret for et barn