Børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge mellem 3 og 18 år
Kommunen betaler for behandlingen - også den eventuelle nødvendige ortodontiske tandregulering.

I de fleste kommuner foregår børne- og ungdomstandplejen på kommunale tandklinikker. I de mindre kommuner er opgaven oftest lagt over til privatpraktiserende tandlæger, som er tilfældet ved Fanø Kommune.

Når barnet fylder tre år, vil forældrene blive kontaktet af Fanø Kommune, således barnet kan blive tilmeldt en tandlæge.

Hvis man vil vælge en anden tandlæge end dem Fanø Kommune samarbejder med, kan det blive for egen regning.

Kort tid inden dit barn fylder 3 år, modtager du en tilmeldingensblanket samt en oversigt over privatpraktiserende tandlæger i Esbjerg, som Fanø Kommune samarbejder med.
Når tilmeldningsblanketten er udfyldt og returneret til Fanø Kommune, bliver dit barn efterfølgende indkaldt til tandlæge, ved den ønskede tandlæge.

Som tilflytter til Fanø, modtager børn mellem 3 og 18 år en tilmeldingensblanket samt en oversigt over privatpraktiserende tandlæger i Esbjerg. som Fanø Kommune samarbejder med.
Når tilmeldningsblanketten er udfyldt og returneret til Fanø Kommune, bliver barnet efterfølgende indkaldt til tandlæge, ved den ønskede tandlæge.

Hvis du som forældre ønsker at tage til tandlæge med dit barn inden det er fyldt 3 år, er det for egenbetaling.

Fanø Kommune betaler kun, hvis der er tale om en nødbehanling af barnet, ved for eksempel knækket tand.

Alle børn i 5. klasse bliver tilbudt at komme til ortodontisk visitation på Fanø Skole.

Forældrene modtager en indkaldelse fra Fanø Kommune med dato for den ortodontiske visitation. Det er ikke nødvendigt at forældre er med til visitationen.

Den ortodontiske visitation ligger typisk sidst på efteråret, hvor der kommer en specialtandlæge og vurdere børnenes tænder.

Specialtandlægen tager stilling til om der er behov for ortodontisk behandling. Hvis specialtandlægen vurdere at der er behov, bliver barnet henvis til Tandreguleringshuset i Esbjerg, hvor den ortodontiske behandling forgår.

Børn som ikke går i 5. klasse, kan være henvist fra egen tandlæge til ortodontisk visitation, de bliver indkaldt sammen med 5. klasserne.

Fanø Kommune betaler for en eventuel ortodontisk behandling.

I særlige tilfælde, kan børn som er bosiddende i Fanø Kommune, blive tilmeldt Esbjergs Kommunale Tandpleje, og derved gå på tandklinikker tilknyttet Esbjerg Kommune.

Kontakt Fanø Kommunes Børnetandpleje for mere information.

Alle patienter kan have behov for tandlægehjælp på tidspunkter, hvor ens egen tandlæge holder lukket. Det kan være ved tandpine eller hvis en tand er slået.

Akutte behandlinger foretaget af privatpraktiserende behandlere betales af Tandplejen.

Alle privatpraktiserende behandlere må benyttes, når du ikke kan komme i kontakt med din sædvanlige tandlæge.

Har du brug for nødbehandling på lør-, søn- og helligdage samt jule- og nytårsaftensdag, er det muligt at kontakte Tandlægevagten i Region Syddanmark. Tandlægevagten har telefontid fra kl. 9-12 og kontaktes på telefon 99 44 08 09. Se mere på Region Syddanmark.

Fanø Kommune betaler også nødbehandlinger på børn under 3 år.

Hvis du har haft behov for nødbehandling, er det vigtigt at du kontakter Fanø Kommunes Børnetandpleje, hurtigst muligt efter.