Fanø Vand A/S

Pr. 1. januar 2010 blev vandforsyning og spildevandsforsyning inkl. tømningsordningen udskilt fra Fanø Kommune til et kommunalt ejet aktieselskab. Dette skete som led i vandsektorloven.

Det nye selskab hedder Fanø Vand A/S.

Fanø Vand A/S forestår forsyningsarterne vand og spildevand, og selskabets formål er at drive vand og spildevandsforsyningsvirksomhed i Fanø Kommune og dermed tilknyttet virksomhed.

Selskabet skal sikre en vandforsyning af høj sundhedsmæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

Selskabet skal varetage dets vandforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende vandforsyningsplan i Fanø Kommune.

På hjemmesiden Fanø Vand A/S kan du bl.a. finde information om:

  • Vand – vandregulativ, analyser, vandspild m.v.
  • Spildevand – tømningsordning, spildevandsplan, tilslutning til offentlig kloak m.v.
  • Priser