Staten afstikker de overordnede retningslinier for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinier og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

I Danmark har den fysiske planlægning siden 1970'erne foregået decentralt og inddraget offentligheden i beslutningsprocessen. I dag er det kommunerne, som inden for overordnede statslige interesser planlægger, hvordan de danske byer og landskaber skal udvikle sig.

Plandata.dk indeholder alle planforslag og vedtagne planer efter planloven. Det omfatter bl.a. kommuneplaner, lokalplaner mm.

Tilgå lokalplaner via plandata.dk eller se oversigt med PDF'er herunder.

Lokalplaner i Fanø Kommune:

Plannr.

Navn

Status

Dato

Plandokument

122 Erhvervsområde ved Sønder Nytoft Vedtaget 15. marts 2021 Vis dokument 
121 Aktivitetsplads ved Fanø Lystbådehavn Vedtaget 25. feb. 2019 Vis dokument
120 Toiletbygning ved Sønderho Strand Vedtaget 18. jan 2021 Vis dokument
117 Boliger ved Fanø Fiskesø Vedtaget 9. okt. 2017 Vis dokument
116 Fritidshuse på Halen Vedtaget 11. aug. 2016 Vis dokument
115 Boligområde ved Vesternasen Vedtaget 29. aug. 2016 Vis dokument
114 Boligområde ved Spelmanns Toft Vedtaget 14. dec. 2015 Vis dokument
113 Offentligt område ved Vangled Vedtaget 14. sep. 2015 Vis dokument
112 Sognehus ved Nordby kirke Vedtaget 17. maj 2016 Vis dokument
110 Brugsen i Nordby Vedtaget 16. jun. 2014 Vis dokument
107 Erhvervsområde ved Sønden Bavnen Vedtaget 13. maj 2013 Vis dokument
106 Bevarende Lokalplan for Sønderho Vedtaget 16. sep. 2019 Vis dokument
105 Bevarende lokalplan for en del af Nordby Vedtaget 13. maj 2013

Vis dokument

Vejledning

104 Område med blandede byfunktioner ved Véstervejen og Niels Engersvej Vedtaget 13. maj 2013 Vis dokument
103 Sommerhusområde ved Rindby Strand Vedtaget 17. aug. 2015 Vis dokument
101 Sommerhusområde ved Fanø Bad Vedtaget 13. maj 2013 Vis dokument
99 Ferielejligheder ved Fanø Bad Vedtaget 16. jan. 2012 Vis dokument
98 "Haralds Gård" - Boliger ved Strandvejen/Haralds Toft i Nordby Vedtaget 14. mar. 2011 Vis dokument
97 Boligområde ved Spelmanns Toft Vedtaget 14. mar. 2011 Vis dokument
95 Nordby Skole - et arkitektonisk og funktionelt projekt Vedtaget 23. okt. 2010 Vis dokument
93 Boligområde ved Strandvejen/Haralds Toft i Nordby Vedtaget 15. mar. 2010 Vis dokument
90 Bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Vedtaget 19. maj 2008 Vis dokument
89 Fanø Fiskesø Vedtaget 18. feb. 2008 Vis dokument
88 Boligområde ved Vangled Vedtaget 27. jun. 2007 Vis dokument
86 Lokalplan nr. 86 Boligområde vest for Storetoft i Nordby Vedtaget 16. apr. 2012 Vis dokument
85 Neddelings- og komposteringsplads ved tidligere losseplads vest for Nordby Vedtaget 9. okt. 2006 Vis dokument
83 Fanø Bryghus Vedtaget 20. feb. 2006 Vis dokument
82 Rindby Camping Vedtaget 9. okt. 2006 Vis dokument
80 Sommerhusområde "Schmidts Camping" ved Strandvejen Vedtaget 10. okt. 2005 Vis dokument
79 Boligområde ved Landevejen i Sønderho Vedtaget 9. maj 2005 Vis dokument
78 Boligområde ved Haralds Toft og Peder Jessens Toft i Nordby Vedtaget 13. jun. 2005 Vis dokument
77 Udvidelse af Brugsen i Nordby Vedtaget 13. sep. 2004 Vis dokument
76 Omdannelse af Rindby Vandland til forskellige turistrelaterede aktiviteter Vedtaget 4. nov. 2004 Vis dokument
75 Omdannelse af Mærsk-kollegiet til boliger Vedtaget 10. maj 2004 Vis dokument
72 For bebyggelse på Halen, Sandflod Hede og langs Albuevej Vedtaget 12. jan. 2004 Vis dokument
69 Vindmøller på Fanø Vedtaget 13. maj 2002 Vis dokument
67 Fanø Plejehjem Vedtaget 19. feb. 2001 Vis dokument
66 Fanø Mejeri Vedtaget 14. maj 2001 Vis dokument
65 Sommerhusområde ved Bjerges Leje og Præstemarken i Sønderho, Fanø Vedtaget 14. maj 2001 Vis dokument
63 Boligområde til blandet tæt/lav og åben/lav bebyggelse ved Storetoft i Nordby Vedtaget 19. feb. 2001 Vis dokument
62 Individuelle rekreative ferieboliger, Fanø Bad Vedtaget 13. sep. 1999 Vis dokument
60 Havnefronten i Nordby Vedtaget 19. apr. 1999 Vis dokument
59 Jordbrugsparceller ved Storetoft - Nordby Vedtaget 19. apr. 1999 Vis dokument
56 Fanø Golf-Links ved Fanø Vesterhavsbad Vedtaget 9. mar. 1998 Vis dokument
54 Boligområde ved Kallesbjergvej og Spelmanns Toft i Nordby Vedtaget 16. sep. 1996 Vis dokument
53 Redningsstation i Sønderho Vedtaget 19. feb. 1996 Vis dokument
52 Sommerhusområde i Sønder Gregerses Dal ved Torp Plantage Vedtaget 9. okt. 1995 Vis dokument
51 "Kunstladen" i Rindby Vedtaget 11. dec. 1995 Vis dokument
48 Turisterhvervsområde syd for Nordby Vedtaget 19. jun. 1995 Vis dokument
47 Sommerhusområde i Norges Fjelde Vedtaget 7. feb. 1994 Vis dokument
46 Område til boligformål i Nordby Vedtaget 13. sep. 1993 Vis dokument
45 Område til fjernvarmecentral m.v. i Rindby Vedtaget 9. aug. 1993 Vis dokument
44 Boligområde ved Lærkevej og Kikkebjergvej i Nordby Vedtaget 10. aug. 1992 Vis dokument
42 Centerområde ved Rindby Strand Vedtaget 9. okt. 1989 Vis dokument
41 Område til yderlig stormflodssikring af Sønderho By Vedtaget 14. aug. 1989 Vis dokument
40 Kunstmuseum ved Sønderho Vedtaget 4. sep. 1989 Vis dokument
39 Rekreativt formål såsom tropeland og turistfaciliteter ved Rindby Vedtaget 13. feb. 1989 Vis dokument
38 Område til kontrolleret losseplads vest for Nordby Vedtaget 19. jun. 1989 Vis dokument
37 Erhvervsområde til let industri og nærgenbrugsstation i Nordby Vedtaget 14. nov. 1988 Vis dokument
36 Del af centerområdet ved Fanø Bad Vedtaget 8. aug. 1988 Vis dokument
35 Område til fritidsformål - Lystbådehavn Vedtaget 5. sep. 1988 Vis dokument
34 Sommerhusområde i Nørre Meldbjergdal - Skovsletten (Skovstien), Fanø Bad Vedtaget 9. maj 1988 Vis dokument
30 Centerområde ved Fanø Bad Vedtaget 15. jun. 1987 Vis dokument
29 Et sommerhusområde i Sønderho - Mathiases Toft Vedtaget 15. jun. 1987 Vis dokument
28 Sommerhusområde i Peder Jessens Toft, Grøndalsvej-Strandvejen Vedtaget 8. sep. 1986 Vis dokument
26 Boligområde i Sønderho, Kirketoften Vedtaget 9. sep. 1985 Vis dokument
24 C Område til stormflodssikring af Nordby - Rindby Vedtaget 11. jan. 1988 Vis dokument
24 B Område til stormflodssikring af Nordby - fra Lille Slippe og sydpå Vedtaget 11. jan. 1988 Vis dokument
24 A Område til stormflodssikring af Nordby, fra Færgestrand til Toldbodvej Vedtaget 15. jun. 1987 Vis dokument
24 Område til stormflodssikring af Nordby, fra Gråbjerge til P-plads ved færgeleje Vedtaget 9. sep. 1985 Vis dokument
23 Byfacade mod øst i Nordby Vedtaget 8. aug. 1983 Vis dokument
15 Klitareal, Vester Kirketoft samt nordøstlige del af Vesten Sandene, Sønderho Vedtaget 13. okt. 1980 Vis dokument
13 Daginstitution på matr. nr. 137 a Odden By, Nordby Vedtaget 10. dec. 1979 Vis dokument
8 Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand Vedtaget 13. aug. 1979 Vis dokument
7 Areal inden for en afstand af 100 m fra Sønderho Strandvejs midte Vedtaget 14. maj 1979 Vis dokument
5 Søfartsskolen Vedtaget 1. mar. 1976 Vis dokument
4 (a) Boligområde i Nordby (Baunetoften) Vedtaget 29. sep. 1975 Vis dokument
4 Område i Bavnebjergtoft Vedtaget 10. okt. 1978 Vis dokument
3 Areal mellem Nørreengen og Batterivej, Nordby Vedtaget 25. nov. 1974 Vis dokument
2 Areal i Nordby til kollegie- og skolebygninger samt rekreative formål og lignende Vedtaget 10. dec. 1973 Vis dokument
1 Sommerhusområde Hedemarken, Rindby og Nørby Byer, Nordby Sogn Vedtaget 9. jan. 1978 Vis dokument