Handicapkørsel er et tilbud til svært syns- eller bevægelseshæmmede borgere over 18 år.

Fanø Kommunes kriterier for handicapkørsel:

Svært bevægelseshæmmet borgere skal være ude af stand til at benytte sig af offentlige transportmidler. Årsagen til, at borger ikke kan benytte offentlige transportmidler, skal være et længerevarende fysisk handicap (minimum 12 måneder).

  • Ved blinde og stærkt svagsynede forstås personer med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre samt personer med komplikationer – fx synsfeltsindskrænkning – der gør, at man ser mindre end 10 pct.
  • Ved stærkt bevægehæmmede personer forstås
    • Personer som er permanent kørestolsbruger uden gangfunktion.
    • Personer med stærkt nedsat gangfunktion i henhold til gangtest – (ca. 100 m). og ved samtidig daglig brug af ganghjælpemidler.

Handicapkørsel kan bruges til fritidsaktiviteter og behandlinger, som du selv betaler. Du kan altså besøge venner og familie i hele landet, gøre indkøb, køre til kulturelle aktiviteter, køre til fodplejer og frisør, som man ellers gør med kollektiv trafik.

Derimod kan du ikke bruge Handicapkørsel til aktiviteter, som kommunen eller regionen kan yde kørselstilskud til. Det vil for eksempel sige lægebesøg og behandling på sygehus.

For at søge om handicapkørsel skal du udfylde ansøgningsskemaet øverst på denne side. 

Hvor bestiller du
Turene skal bestilles hos Fanø Taxa på tlf. 88 44 33 99 alle hverdage fra kl. 8 til kl. 20

Der skelnes mellem to rejsetyper
· Rejser med bil
· Rejser med bil og bus/tog

Når du bestiller kørsel skal du oplyse
Hvem: Dit navn og de første 6 cifre i dit CPR-nummer
Hvor: Turens start og slutadresse
Hvornår: Du helst vil hentes eller være fremme

Hvad: Hjælpemidler og bagage
Ledsager: Om du rejser med ledsager eller gæster
Hvor mange: Antal personer (max 4)
 

Rejser med bil (Rejse med bil/liftbus) 
Der køres med bil/liftbus optil 3 kommuner. Det vil sige Fanø Kommune, Esbjerg Kommune og tilstødende kommuner.

Bestil altid mindst 3 timer før afhentning, men gerne op til 14 dage før. Ønsker du at være fremme på et bestemt tidspunkt, skal turen bestilles i ekstra god tid. Du kan tidligst blive hentet 3 timer efter, at turen er bestilt.

Rejser med bil/liftbus og tog (Lange og landsdækkende rejser med bil/liftbus og tog) Bestil altid mindst 7 hverdage før afrejse. Du kan bestille op til 2 måneder i forvejen.

Du betaler 3 kr. pr. kilometer, minimum 35 kr. for en tur. Du får oplyst prisen ved bestilling.

Turen kan blive længere, fordi der skal flere passagerer med, men du betaler kun for de kilometer, din rejse måler i direkte afstand.

Nattakst
Kører du i tidsrummet fra midnat til kl. 6 morgen, betaler du 6 kr. pr. kilometer, minimum 35 kr. for en tur.

Sådan betaler du
Som udgangspunkt skal du betale turen ved afhentningen. Der kan betales kontant, dankort og mobile pay. 

 

Du kan medtage op til 3 gæster/ledsagere. De skal have samme start- og slutadresse som dig. Dine gæster skal være selvhjulpne og må ikke medtage hjælpemidler. Hvis du har brug for hjælp under rejsen, kan du blive visiteret til en gratis ledsager. Spørg hos Visitationen. Gæster kører med til halv pris uanset alder. Gæster der er med i handicapordningen kører dog til fuld pris.

 

Du kan frit medbringe 2 stk. bagage/hjælpemidler. Dette skal oplyses ved bestilling. Maks vægt pr. stk. bagage er 11 kg.

Ønsker du at medbringe 3 stk. bagage/hjælpemiddel, skal du betale et tillæg for det tredje bagage/hjælpemiddel. Tillægget er ½ pris af det, som du selv skal betale for turen.  

 

Som udgangspunkt hentes og bringes du fra gadedør til gadedør i gadeniveau. Du skal selv komme op/ned fra fx 1. sal, og trapper skal kunne klares ved egen hjælp.

Fanø Kommune kan visitere dig, hvis du har behov for ekstra hjælp fra chaufføren, trappetjener eller ledsager.

Spørg hos visitationen.

Kollektiv trafik
Handicapkørslen er en særlig form for kollektiv trafik, og hver vogn kan hente flere passagerer. Bilen vil derfor sommetider køre en omvej.

Jul og nytår
Der er særlige regler og bestillingsfrister i julen og til nytår. Det er ikke muligt at rejse med tog den 24. og 31. december.