To eller flere naboer kan gå sammen om beholderne og dermed dele udgiften til tømningsbidraget.

En deleordning omfatter både en restaffald- og en bioaffaldsbeholder.
Det er ikke muligt kun at dele f.eks. bioaffaldsbeholder.

Affaldsbeholdere i deleordning placeres ved anmelders ejendom.

Boligbidraget er obligatorisk for alle og kan ikke deles. Det er kun Tømningsbidraget, som er afhængigt af beholderstørrelsen, der kan deles.

Tømningsbidraget for de tilmeldte containere opkræves hos anmelder, som selv sørger for at dele udgiften med dem, man deler affaldsbeholdere med. Den indbydes fordeling af udgifterne til tømningsbidraget er Fanø Kommune uvedkommende.

OBS: Frem til den 30. juni 2018 var det gebyrfrit at ændre ordning og størrelse på restaffaldsbeholder. Fra den 1. juli 2018 koster det 250,00 kr. inkl. moms.

 

Affaldsgebyr
* Din pris er delt i et fast boligbidrag og et variabelt tømningsbidrag. Boligbidraget dækker bioaffaldsordningen, genbrugspladsordningen og adgang til miljøstationer. Variabelt tømningsbidrag afhænger af størrelsen på din valgte restaffaldsbeholder og dækker alle tømme- og bortskaffelsesudgifter

Boligbidrag: 2.000 kr. inkl. moms

140 L Bioaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 109 cm, B: 52 cm, D:59 cm
Prisen er indeholdt i boligbidraget

140 L Restaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 109 cm, B: 52 cm, D:59 cm
Tømningsbidrag: 850,00 kr. inkl. moms

240 L Restaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 115 cm, B: 62 cm, D: 76 cm
Tømningsbidrag: 1.000,00 kr. inkl. moms

Bringeordning
Sommerhusejere frit kan vælge, om de ønsker beholdere ved sommerhuset, eller selv bringer affaldet til en af miljøstationerne.
Tømningsbidrag: 325,00 kr. inkl. moms

Øvrige gebyrer
Ændring af ordning eller størrelse på restaffaldsbeholder: 250,00 inkl. moms.
Der opkræves ikke gebyr ved anmodning om ændring af ordning inden for 2 måneder fra indflytningsdagen / overtagelsesdagen.

Bestilling af ekstra tømning: 150,00 kr. inkl. moms