Du skal sortere dit bioaffald fra det øvrige affald. Bioaffald er for eksempel rester af grøntsager, frugt, kød og fisk.

Bioaffald er for eksempel: Kød og fisk, frugt og grønt, ris og pasta, sovs og fedt, ost og pålæg, brød og kage, æg og æggeskaller, kartoffelskræller, bananskræller, brugt køkkenrulle, kaffefiltre, teposer, blomster, krydderurter.

Kom affaldet i en pose og bind knude på posen, inden du lægger den i affaldsbeholderen.

Vi tømmer affaldsbeholderen hver 14. dag. I juli og august tømmer vi dog beholderen hver uge.

Vi kører affaldet til et biogasanlæg, hvor det bliver omdannet til biogas, som bruges til produktion af el, varme og brændstof. Restproduktet bliver brugt til gødning på landbrugsmarker.

Restaffald er tomme mælkekartoner, pizzabakker og anden beskidt emballage.

Restaffald er for eksempel: Mælkekartoner, juicekartoner, pizzabakker, poser fra frostvarer, chipsposer, smørbakker, grydesvampe, cremetuber, gavebånd, beskidt emballage, bleer, støvsugerposer, vat og vatpinde, stearinlyn.

To eller flere naboer kan gå sammen om beholderne og dele udgiften til tømningsbidraget.

Den person, der har beholderne stående, får tilsendt regningen.

Vi tømmer affaldsbeholderne hver 14. dag. Den ene type affald på ulige uger og den anden type på lige uger. I juli og august tømmer vi dog beholderen til bioaffald hver uge.

For mere information om deleordning

Du har også mulighed for at fravælge de nye beholdere og i stedet selv aflevere bioaffald og restaffald på de nye supermiljøstationer.

Dog kun hvis din ejendom er beliggende i sommerhus område, og det er uanset om ejendommen er registreret som sommerhus eller helårshus. 

Tilmelding til bringeordning skal ske via selvbetjeningsløsningen AffaldOnline.

Affaldsgebyr
* Din pris er delt i et fast boligbidrag og et variabelt tømningsbidrag. Boligbidraget dækker bioaffaldsordningen, genbrugspladsordningen og adgang til miljøstationer. Variabelt tømningsbidrag afhænger af størrelsen på din valgte restaffaldsbeholder og dækker alle tømme- og bortskaffelsesudgifter

Boligbidrag: 2.000 kr. inkl. moms

140 L Bioaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 109 cm, B: 52 cm, D:59 cm
Prisen er indeholdt i boligbidraget

140 L Restaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 109 cm, B: 52 cm, D:59 cm
Tømningsbidrag: 850,00 kr. inkl. moms

240 L Restaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 115 cm, B: 62 cm, D: 76 cm
Tømningsbidrag: 1.000,00 kr. inkl. moms

Bringeordning
Sommerhusejere frit kan vælge, om de ønsker beholdere ved sommerhuset, eller selv bringer affaldet til en af miljøstationerne.
Tømningsbidrag: 325,00 kr. inkl. moms

Øvrige gebyrer
Ændring af ordning eller størrelse på restaffaldsbeholder: 250,00 inkl. moms.
Der opkræves ikke gebyr ved anmodning om ændring af ordning inden for 2 måneder fra indflytningsdagen / overtagelsesdagen.

Bestilling af ekstra tømning: 150,00 kr. inkl. moms 

Du får en rød miljøkasse til farligt affald.

Brug den til for eksempel spraydåser, malingrester, kemikaler, batterier og småt elektronisk.

Når kassen er FYLDT, så stil den ud til din affaldsbeholder.

Vi tager den med og stiller en tom kasse, næste gang vi tømmer beholderen.

 

Flasker, dåser, plastflasker, pap og papir afleverer du på miljøstationerne eller genbrugsstationen. Al emballage skal være ren og tømt for indhold.

Du skal sortere affaldet i de rigtige containere.

Skraldemanden tømmer mange beholdere i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt, at han kan køre beholderne ud til skraldebilen uden forhindringer, og uden at han skal løfte eller vende beholderne.

Sørg for god plads omkring beholderne og et fast underlag at køre beholderne på. Det dur ikke med løst grus eller højt græs. På tømmedagen skal hjul og håndtag vende ud mod skraldemanden.

Du kan eventuelt sætte beholderne frem til vejen på tømningsdagen.