Der blev den 30. oktober 2019 indgået budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og 2023.