Som borger og virksomhed kan du kommunikere sikkert med Fanø Kommune, ved at anvende Digital Post. Du kan skrive til Fanø Kommune fra både borger.dk og eboks.dk, det kræver blot, at du har en NemID. Når du anvender digital post finder du også et adressekartotek til alle sikre postadresser til offentlige myndigheder.

Klik på den grønne bjælke for at skrive til Fanø Kommune via digital post.

Her finder du en række af de oftest stillede spørgsmål om Digital Post

Hvad er forskellen på Digital Post og e-Boks?

e-Boks A/S er det firma, som i dag leverer it-systemet bag den offentlige digitale postløsning, Digital Post. Denne løsning drejer sig kun om digital post sendt til eller fra det offentlige, fx en kommune, en styrelse eller et hospital. Det er ved lov bestemt, at du som borger er forpligtet til at kunne modtage digital post fra offentlige myndigheder, med mindre du er blevet fritaget.

Firmaet e-Boks A/S har også en privat digital postløsning, e-Boks, som kan levere digital post fra private virksomheder, fx banker og forsikringsselskaber, til deres kunder. Du er som borger ikke forpligtet til at modtage digital post fra private virksomheder, men kan give samtykke til det, enten direkte inde i e-Boks-løsningen eller via en kundeaftale.

Al digital post sendt via både den offentlige og private digitale postløsning kan tilgås på enten borger.dk eller via e-boks.dk.

Hvad er forskellen på Digital Post og NemID/MitID?

Digital Post er navnet på den digitale postløsning, hvor du kan modtage beskeder fra det offentlige. NemID/MitID er dit sikre login på internettet, som du blandt andet bruger til at logge på offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Du skal bruge NemID/MitID for at logge på Digital Post.

Modtager jeg al post fra det offentlige digitalt?

Selv om flere og flere offentlige myndigheder sender posten til dig digitalt, bliver der også fortsat sendt almindelige papirbreve fra det offentlige. Desuden er der typer af post, som ikke kan sendes digitalt, fx et sundhedskort og et prøveglas.

Hvordan læser jeg min digitale post?

 1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
 2. Forsiden af din digitale postkasse fungerer som din indbakke, hvor du kan se en liste over dine modtagne beskeder.
 3. For at læse en bestemt besked, skal du klikke på dens titel i indbakken. Beskeden vil derefter blive åbnet i et nyt vindue som et PDF-dokument.

Læs mere i vejledningen:

Hvordan sender jeg Digital Post?

 1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
 2. Klik ’Skriv ny post’, enten ved at klikke på knappen ’Menu’ og vælge underkategorien, eller ved at klikke direkte på ’Skriv ny post’ på forsiden af din digitale postkasse.
 3. Vælg hvilken modtager, du vil skrive til ved at klikke på ’Vælg modtager’ og dernæst fremsøge eller vælge modtageren ud fra en kategori.
 4. Når du har valgt en modtager, skal du skrive din besked ved at udfylde emnefelt og selve skrivefeltet.
 5. Når du er færdig med at skrive din besked, klikker på du på ’Send’. Din besked bliver nu sendt til den valgte modtager som sikker Digital Post.

Læs mere i vejledningen:

Hvordan besvarer jeg digital post?

Det er ikke al post fra det offentlige, som kan besvares. I nogle tilfælde er man nødt til at rette henvendelse ved at skrive en ny besked i stedet.

Hvis det er muligt at besvare en besked direkte, vil knappen ’Besvar’ fremgå øverst i vinduet af den besked, som du har åbnet.

 1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
 2. Klik på titlen af den besked, som du ønsker at besvare. Beskeden vil derefter blive åbnet i et nyt vindue som et PDF-dokument.
 3. Klik på knappen ’Besvar’ for at for skrive et svar til afsenderen.

Hvordan videresender jeg digital post?

Du kan kun videresende digital post til en anden offentlig myndighed.

 1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
 2. Vælg den post, du ønsker at videresende, og tryk derefter på knappen ’Videresend’.
 3. Vælg hvilken modtager du vil videresende til, ved at klikke på ’Vælg modtager’ og dernæst fremsøge eller vælge modtageren ud fra en kategori.
 4. Når du er færdig med at skrive din besked, klikker du på ’Send’. Din henvendelse bliver nu videresendt til den valgte modtager som sikker digital post.

Du kan også videresende en besked til en e-mailadresse uden for den digitale postløsning. Det betyder at beskeden sendes via en usikker kommunikationskanal. Ønsker du at videresende digital post til en almindelig e-mailadresse skal du blot følge anvisningerne som beskrevet i punkt 1-4. I stedet for at fremsøge en modtager, skal du blot manuelt indtaste en e-mailadresse på den ønskede modtager.

Hvordan får jeg besked om ny post?

Du kan få besked om ny post via sms og/eller e-mail. Dette kræver blot, at du registrerer et mobilnummer og en e-mailadresse i dine profilindstillinger i Digital Post.

 1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
 2. På forsiden af din digitale postkasse, skal du klikke ’Menu’.
 3. Klik derefter på knappen ’Profil’.
 4. Klik nu på knappen ’Redigér profil’.
 5. Indtast dit mobilnummer og/eller din e-mailadresse, så løsningen kan sende dig besked om ny post.

Læs mere i vejledningen:

Hvordan får jeg overblik over min digitale post?

For at få overblik over din digitale post kan du oprette (automatiske) arkivmapper, så du lettere kan finde post fra en bestemt afsender.

 1. Log på Digital Post med dit NemID/MitID
 2. På forsiden af din digitale postkasse finder du oversigten ’Vis min post i mapper’, der er en liste over din digitale postkasses mapper, herunder din indbakke, ulæste post, kladder, sendt og slettet post.
 3. Under listen med mapper finder du knappen ’Opret mappe’. Klik på denne for at oprette en ny mappe i din postkasse.

Læs også vejledningen:


Hvad sker der med den digitale postkasse ved dødsfald?

Når en borger dør, vil alle adgange til postkassen blive spærret. Det vil sige, at den afdøde borgers adgang slettes samt eventuelle personer, der er givet læseadgang. Myndighederne kan ikke længere sende post til afdødes digitale postkasse, men private virksomheder kan stadig sende til e-Boks, indtil de efterladte afmelder postkassen.

Den afdødes postkasse opbevares efter dødsfaldet. Dokumenter fra det offentlige opbevares i afdødes postkasse i 5 år. Hvis afdøde benyttede e-Boks til at modtage post fra private virksomheder, som eksempelvis banker og forsikringsselskaber, forbeholder e-Boks sig ret til at slette dokumenter fra private virksomheder 15 måneder efter dødstidspunktet.

Hvis du som efterladt ønsker adgang til afdødes postkasse, skal du udfylde og indsende blanketten ”Etabler adgang til afdødes e-Boks” sammen med en kopi af skifteretsattesten. Herefter vil du få adgang via din egen digitale postkasse i form af en læseadgang. Hvis du ønsker at afmelde afdødes e-Boks, så private virksomheder ikke længere kan sende post, skal du udfylde samme blanket, samt indsende en kopi af dødattesten.

Kan jeg modtage digital post i udlandet?

Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, er du ikke omfattet af loven om offentlig Digital Post. Derfor er det heller ikke et krav, at du har en digital postkasse, hvis du bor i udlandet.

Hvis du flytter til udlandet i en kortere eller længere periode, hvor du ikke længere har fast bopæl i Danmark, vil din digitale postkasse stadig være aktiv, så du kan modtage sikker digital post fra danske offentlige myndigheder. Du skal selv vælge at blive fritaget på grund af udrejse, hvis du ikke vil modtage post digitalt i udlandet.

Hvad skal jeg tage stilling til om Digital Post, inden jeg flytter til udlandet?

Hvis du ikke ønsker at modtage din post fra danske offentlige myndigheder digitalt, når du bor i udlandet, skal du søge om fritagelse på grund af udrejse. Dette gør du ved at møde fysisk op hos kommunen - husk derfor at få det gjort inden du flytter til udlandet.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg fortryder min fritagelse?

Hvis du fortryder din fritagelse, kan du til enhver tid blive tilmeldt Digital Post igen, også selvom du bor i udlandet. Du kan få din fritagelse ophævet ved at møde op hos kommunen, eller du kan gøre det selv via Digital Post:

 1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
 2. Klik på 'Tilmeld afsendere'.
 3. Du vil nu få vist en oversigt over afsendere. Under kategorien 'Offentlige myndigheder' vil der stå, at du er fritaget fra Digital Post fra det offentlige.
 4. Klik her på 'Ophæv' for at annullere din fritagelse.
 5. Bekræft din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger for at modtage besked, når der er ny post i din digitale postkasse. (Husk at du kun kan anvende danske mobilnumre med landekoden +45).

Hvad sker der med min post, hvis jeg flytter tilbage til Danmark?

Hvis du flytter tilbage og får fast bopæl i Danmark igen, vil din fritagelse på grund af udrejse automatisk blive ophævet, og du vil igen modtage din post fra det offentlige digitalt. Er du ikke i stand til at modtage posten digitalt, selvom du er bosat i Danmark, skal du søge om fritagelse fra Digital Post.

Hvad gør personer under værgemål med Digital Post?

En person, der er kommet under værgemål, kan fritages for brug af Digital Post fra det offentlige. Fritagelse sker ved, at værgen enten skriftlig eller ved personligt fremmøde hos kommunen anmoder om personen under værgemåls fritagelse fra Digital Post. Værgen skal i den forbindelse vise værgebeskikkelse samt ID.

Alternativt kan værgen anmode om læseadgang til personen under værgemåls digitale postkasse. Anmodningen om etablering af læseadgang kan enten fremsendes med papirpost eller ske ved personligt fremmøde hos kommunen. Her skal der ligeledes vises værgebeskikkelse og ID.

Jeg har modtaget digital post, men har ikke NemID/MitID og kan derfor ikke få adgang?

Hvis du ikke har et NemID/MitID og fx har fået en indkaldelse fra dit sygehus, som du skal læse med det samme - så kan du henvende dig hos kommunen. Her kan medarbejderne udlevere et til dig. Det er vigtigt, at du medbringer gyldig legitimation for at få udleveret et NemID/MitID.

Hvor kan jeg få hjælp til Digital Post?

Hvis du har brug for hjælp til at lære om Digital Post fra det offentlige, er der hjælp at hente på din lokale borgerservice og dit lokale bibliotek, hvor personalet står klar til at hjælpe og guide dig. 

Hvis du har brug for hjælp til at lære internettet at kende, kan du kontakte: Dit lokale bibliotek, Ældre Sagen, Danske Seniorer, Telecentre-Danmark, din lokale aftenskole (AOF, DOF, FOF, LOF, NETOP), Faglige Seniorer eller –  hvis du bor i en almen boligafdeling med et boligsocialt projekt – den boligsociale projektleder.

Har du tekniske problemer med Digital Post?

Hvis du har problemer med din digitale post, kan du kontakte

 • e-Boks' brugersupport på telefon +45 82 30 32 31 (alle dage kl. 9-20, helligdage kl. 10-15)
 • Digital Post support på +45 70 10 18 81 (hverdage kl. 8-20, weekend og helligdage kl. 10-16).