Tjen op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse.
Du kan få det sociale frikort, hvis du har særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder.
 
Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven giver - i en forsøgsperiode 2019-20 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.