A

B

Beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge

D

​Demensstrategi og demenshandlingsplan 2025

E

F

Fanøstrategien
Folkeoplysningspolitik 2013
Frivilligt socialt arbejde 2014-2017

H

Handicappolitik 2019-2022

I

Indkøbs- og udbudspolitik 2021
Informationssikkerhed 2016
Integrationspolitik 2014-2017

K

P

Princip for borgerinvolvering 2021
Principper for økonomistyring 
Pårørendepolitik

R

Regulativ for erhvervsaffald 2016 
Regulativ for husholdningsaffald 2018
Regulativ for vandløb i Fanø Kommune 1998
Reklame- og sponsorpolitik 2009
Retningslinjer for aktiviteter i vejareal i centerområder

S

Bilag 1 - Miljøvurdering
Bilag 2 - Oplandsskema
Bilag 3 - Udløbsskema
Tegning 00 - Oversigtskort
Tegning 01 - Nordby
Tegning 02 - Fanø Vesterhavsbad
Tegning 03 - Rindby Strand
Tegning 04 - Rindby Strand Syd
Tegning 05 - Sønderho 

T

Tematiske fokusområder 2018-2021 
Tematiske fokusområder - 4 års oversigtsplan 
Tilsynspolitik 2021 - hjemmeplejen
Tilsynspolitik - Fanø Plejecenter
Tomgangsregulativ 2020 

V

Velfærdspolitik
Velfærdsstrategi
Senior- og værdighedspolitik 2019-2022

Ø

Økonomisk Politik