Du kan søge om reduceret elafgift hos din nuværende el leverandør. Det er kun din el leverandør, der kan behandle din ansøgning, og det er dem du skal kontakte hvis du har spørgsmål. Det eneste kommunen kan hjælpe med, er registrering i BBR samt eventuel underskrift på ansøgningsskema.

Privatkunder, der har et elforbrug over 4.000 kWh/år, kan søge om at få reduceret elafgiften. Har du el som primær varmekilde, og overstiger dit forbrug 4.000 kWh/år, kan du spare penge på din elregning.

Tidligere gjaldt denne mulighed kun helårsboliger, men det er nu også muligt at få afslag i elafgiften, hvis også dit sommerhus er opvarmet ved hjælp af el, og opfylder betingelserne.

Du kan ansøge om reduceret elafgift for både din helårsbolig og dit sommerhus med opstart fra 1. februar 2019. For helårsboliger kan du søge op til 3 år tilbage i tiden.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg får min elregning?

  • Den pris, der er oplyst på din elregning, er eksklusiv moms, da momsen tillægges senere på din regning.
  • Det kan være, at du allerede har fået reduktion uden at vide det. Kig derfor efter linjen "reduceret elafgift" på din regning.

Betingelserne for at opnå reduceret elafgift:

  • Den primære opvarmningsform skal være elvarme, og det skal være registreret på BBR-opgørelsen. 
  • Søger du om reduktion med tilbagevirkende kraft, skal du kunne fremlægge BBR-dokumentation for, den dato du ønsker reduktionen.
  • Elvarme er alle opvarmningsformer baseret på el.
  • Dit elforbrug skal være over 4.000 kWh om året.