Mulighed for at udleje egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Den såkaldte sommerhuslov er blevet ændret med virkning fra 1. maj 2019 og hedder nu lov nr. 368 af 9. april 2019 om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v.

De nye regler i §5 og §6 har til formål at angive præcise grænser for, hvor mange dage en ejer, lejer eller andelshaver har ret til at udleje sin fulde hel-årsbolig til fritids- og ferieformål og er en udmøntning af en politisk aftale om korrekt skatteindbetaling i dele- og platformsøkonomien. Reglerne skal således regulere udlejningen via f.eks. Airbnb.

Frem til 1. januar 2021 må borgerne udleje deres egen fulde helårsbolig i op til 70 dage om året – og op til 100, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det.

Fra 1. januar 2021 må borgere, der selv står for udlejningen af deres fulde helårsbolig, udleje i op til 30 dage årligt. Sker udlejningen via et bureau, må udlejningen ske i 70 dage og op til 100 hvis kommunalbestyrelsen beslutter det.

Ved fulde helårsbolig forstås udlejning af hele boligen, inklusive alle boligens værelser. Er der tale om udlejning af dele af en helårsbolig (husrum), er udlejningen fortsat reguleret af § 1, stk. 1.

Forudsætningen for udlejning af den fulde helårsbolig er at borgeren lovligt og faktisk anvender boligen til helårsbolig.

Som borger skal man være cpr. registreret på den adresse, hvor man faktisk bor eller opholder sig.