Fanø Kommune vil gerne være et attraktivt uddannelsessted og har som mål at sikre dig et vel tilrettelagt uddannelsesforløb og et højt fagligt niveau i de mangeartede opgaver og udfordringer.

Fanø Kommune ansætter hvert år et antal social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever.

Desuden har vi baclorstuderende fra sundhedsuddannelserne.

 

Fanø Kommune er en del af en overskuelig organisation i en lille velfungerende kommune. Der er ”kort vej til toppen” og helhedssynet præger beslutningerne.

Du vil opleve nærhed til kolleger og samarbejdspartnere.

Din praktikperiode tilrettelægges i samarbejde med dig

Din vejleder er erfaren social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske

Din praktikvejleder har relevant vejlederuddannelse

Der er kun 12 min.’s sejlads til Fanø. 

For at opfylde lovens krav om ansættelse som social- og sundhedshjælperelev, skal du almindeligvis have gennemført Grundforløb 2.

Grundforløb 2 kan erhverves fra en Social- og Sundhedsskole. Tilmelding via www.optagelse.dk.
Har du brug for vejledning omkring grundforløb, så kontakt  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg på tlf. 76106010.

Uddannelsens varighed / opbygning / adgangskrav

Uddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem teori og praktik.

Du får løn under uddannelsen, som følger overenskomsten for social- og sundhedshjælperelever.
Er du fyldt 25 år og opfylder øvrige kriterier, er der mulighed for voksenelevløn under uddannelsen.

Dine praktikker afvikles på Fanø Plejecenter.

Elev materiale på Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Ansættelsesmateriale - Social- og sundhedselever

'Praktik materiale

Bilag 1 - Aktivitetskalender praktik 1

Bilag 1 - Aktivitetskalender praktik 2

Bilag 1 - Aktivitetskalender praktik 3

Bilag 2 - Blanket før refleksion

Bilag 2 - Blanket efter refleksion

Bilag 3 - Procedure for prøvetidsforløb

Bilag 4 - Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale

Bilag 5 - Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtale

Bilag 6 - Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale

Bilag 7 - Skema til forberedelse og afvikling af afslutende samtale

 

Ansøgningsskema voksen-elevløn

En social- og sundhedsassistent arbejder fortrinsvis på sygehuse, i hjemmeplejen, på plejehjem, dagcentre og inden for handicap eller psykiatri området.
Uddannelsen veksler mellem teori og praktik og er en uddannelse, hvor du kommer tæt på mennesker i alle livsfaser og livssituationer. Hver dag byder på nye udfordringer i et tæt samspil med kolleger, tværfaglige samarbejdsparter, pårørende mv. Du tilknyttes en praktikvejleder under dit uddannelsesforløb, der kan give dig sparring og vejledning.

Varighed / opbygning / adgangskrav

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 1 år og 8 måneder.
Skoleperioderne organiseres i temaer. I hele uddannelsesforløbet er der tæt kobling mellem teori og praksis.
Praktikkerne afvikles på sygehuse, i psykiatri og i Fanø Kommune under Rehab & Omsorg.

Du skal have:

  • bestået dansk på D niveau 
  • bestået naturfag på E niveau 
  • kursus i elementær brandbekæmpelse 
  • kursus i grundlæggende førstehjælp/12 timer 
  • opfyldt kravet om uddannelsesspecifikke fag – svarende til SSH-uddannelsen 
  • praktiske forudsætninger svarende til social og sundhedshjælper uddannelsen

Ansættelse og løn 

Pr. 1. januar 2016 er det kommuner og region, som ansætter SSA-eleverne til uddannelsen.

Ansøgere over 25 år, der søger elevplads hos kommunen, skal have udarbejdet og medsende en realkompetencevurdering(RKV).

Du får løn under uddannelsen, som følger overenskomsten for social- og sundhedsassistentelever.

Er du fyldt 25 år og opfylder øvrige kriterier, er der mulighed for voksenelevløn.

 

Elev materiale på Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Ansættelsesmateriale - Social- og sundhedselever

Praktik materiale

Bilag 1 - Blanket til før refleksion

Bilag 1 - Blanket til efter refleksion

Bilag 2 - Procedure for prøvetidsforløb

Bilag 3 - Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale

Bilag 4 - Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtale

Bilag 5 - Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale

Bilag 6 - Skema til forberedelse og afvikling af afsluttende samtale

 

 

Ansøgningsskema til voksen-elevløn

Under udarbejdelse

Fanø Kommune forventer at du efterlever "Vore Værdier". Klik på linket herunder for at læse værdierne.