Valg til Seniorrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes valg til Seniorrådet i Fanø Kommune. Valget finder sted samme dag som Kommunalvalget. Frem til den 12. november kl. 16.00 har du mulighed for at afgive en stemme digitalt.

Alle, der på valgdagen, er fyldt 60 år og er bosiddende i Fanø Kommune, er stemmeberettigede ved valget til Seniorrådet.

 

Seniorrådet i Fanø Kommune har til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitike spørgsmål, der vedrører ældre.