TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSPORTAL ABONNEMENT

Opdateret: 5. oktober 2021

Tilladelse jf. lov om planlægning

Fanø Kommune giver tilladelse til etablering af en ridebane på matr. nr. 245e, Odden By, Nordby.

Bemærkninger kan indgives frem til torsdag den 02.11.2021.

Landzonetilladelse

Landzonetilladelse