Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte har pligt til at oplyse om vederlag

Styrelseslovens § 16e giver byrådsmedlemmer i Danmark pligt til at oplyse om, hvor store vederlag vedkommende modtager for nogle nærmere bestemte erhverv.

Oplysningspligten gælder for erhverv som f.eks. bestyrelsesposter i interessentskaber, kommanditselskaber, aktie- eller anpartsselskaber, fonde, selvejende institutioner, eller andre selskaber eller foreninger, ligesom det kan være bestyrelsesposter i kommunale selskaber, herunder kommunale fællesskaber, jf. lovens § 60, som Fanø Kommune deltager i.

Af Styrelseslovens § 16e, stk. 2 fremgår yderligere, at det også er gældende for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag fra kommunen udfører de nævnte hverv.

Af § 16e, stk. 8 fremgår det, at bestemmelsen omfatter såvel permanente som midlertidige ansatte. Eksterne konsulenter og rådgivere er ikke omfattet.

Oplysningspligten for den ansatte gælder, uanset om den ansatte har indbetalt vederlaget til kommunen. Kommunen kan, men skal ikke ved offentliggørelsen oplyse, at beløbet er indbetalt til kommunen. Oplysningspligten gælder også for fratrådte ansatte.

Det er kun vederlag, som skal offentliggøres – det vil sige, at mødediæter, godtgørelse af udgifter ikke skal oplyses.

I overensstemmelse med loven offentliggøres nedenfor Fanø Kommunes oplysninger om vederlag.

Modtaget vederlag 2019 for byrådsmedlemmer og ledelse

Navn  
Sofie Valbjørn Ingen vederlag
Erik Nørreby Ingen vederlag
Johan Brink Jensen Ingen vederlag
Niels Heinel Ingen vederlag
Christian Lorenzen Ingen vederlag
Marius Nielsen Ingen vederlag
Dennis Feldberg Ingen vederlag
Kristine Kaas Krog Ingen vederlag
Karen Jeppesen Ingen vederlag
Anja Parbst Høst Ingen vederlag
Merete Engsted Ingen vederlag
Vibeke Kinch Ingen vederlag
Søren Lück Madsen Ingen vederlag
Lars Bach Ingen vederlag
Johan Brøndsted Ingen vederlag
Anette Simmelsgaard Ingen vederlag

Modtaget vederlag 2018 for byrådsmedlemmer og ledelse

Navn 

 
Sofie Valbjørn Ingen vederlag
Erik Nørreby Ingen vederlag
Kristine Kaas Krog Ingen vederlag
Johan Brink Jensen  Ingen vederlag
Christian Lorenzen  Ingen vederlag
Karen Jeppesen  Ingen vederlag
Marius Nielsen  Ingen vederlag
Niels Heinel Ingen vederlag
Frej Kofoed Petersen Ingen vederlag
Merete Engsted Ingen vederlag
Dennis Feldberg  Ingen vederlag
Vibeke Kinch  Ingen vederlag
Anette Simmelsgaard  Ingen vederlag
Søren Lück Madsen Ingen vederlag
Thomas Rosenqvist Ingen vederlag

Modtaget vederlag 2017 for byrådsmedlemmer og chefer

Navn  
Erik Nørreby Ingen vederlag
Marius Nielsen Ingen vederlag
Emil Hoffmann Madsen Ingen vederlag
Dennis Feldberg Ingen vederlag
Kjeld Nielsen Ingen vederlag
Johan Brink Jensen Ingen vederlag
Christian Lorentzen Ingen vederlag
Kristine Kaas Krog Ingen vederlag
Else Pagaard Møller Ingen vederlag
Niels Heinel Ingen vederlag
Karen Jeppesen Ingen vederlag
Vibeke Kinch Ingen vederlag
Anette Simmelgaard Ingen vederlag
Søren Lück Madsen Ingen vederlag