TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 26. marts 2021

Esbjerg Kommune har efter § 65, stk. 2, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven med­delt dispensation til etablering af formidlingssted i beskyttet strandeng. Ejendommen ligger på matr. nr. 308i Sønderho By, Sønderho.

Børsen - Formidlingssted

Klagefrist: 23. april 2021.

For mere information: Esbjerg Kommunes hjemmeside