HØRING | Arkiv HØRINGSPORTAL ABONNEMENT

Opdateret: 18. maj 2021

Højvande

Byrådet har den 17. maj 2021 vedtaget at sende forslag til Risikostyringsplan for Nordby, Fanø Kommune i offentlig høring i 6 måneder efter EU's oversvømmelsesdirektiv.

På baggrund af den nationale vurdering af risikoen for oversvømmelse er risikoområde Nordby udpeget som nyt risikoområde og skal derved følge kravene til udarbejdelse af en 1. generations risikostyringsplan (se Kystdirektoratets udpegningsgrundlag).

Risikoområde Nordby er en del af udpegningen for ’Esbjerg’ risikoområde, som er truet af oversvømmelser fra havet. Esbjerg og Fanø Kommuner har valgt at udarbejde separate risikostyringsplaner, grundet områdets naturlige opdeling og lokale udfordringer.

Risikostyringsplanen omfatter alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, beskyttelse (sikring) og beredskab.

Miljøvurdering

Risikostyringsplanen indeholder på nuværende stadie ikke planer, programmer eller konkrete projekter, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. lovens § 2, stk. 1 (Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Fremtidige tiltag vil, afhængig af planens indhold enten 1) miljøvurderes eller alene 2) screenes for miljøvurdering.

Høring

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til Risikostyringsplan for Nordby, Fanø Kommune, skal de indsendes skriftligt senest den 17. november 2021 via:

  • E-post: Send en besked på adressen raadhuset@fanoe.dk eller via digital post fra din digitale postkasse.
  • Brevpost: Skriv til Fanø Kommune, Teknik (Plan og Byg), Skolevej 5-7, 6720 Fanø og mærk bidraget med ”Risikostyringsplan”.

Personoplysninger:

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger. Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling. Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Risikostyringsplan for Nordby, Fanø Kommune

Risikostyringsplan for Nordby, Fanø Kommune