Sofie Valbjørn
Borgmester (Alternativet)
27 22 06 50
sv@fanoe.dk

Erik Nørreby
Viceborgmester (Venstre)
61 55 70 37
en@fanoe.dk

Marius Nielsen
Næstformand Børne- og kulturudvalget (Venstre)
24 89 57 70
man@fanoe.dk

Dennis Feldberg
Næstformand Social- og Sundhedsudvalget (Venstre)
75 16 24 90
df@fanoe.dk

Johan Brink Jensen
Formand Social- og Sundhedsudvalget (Socialdemokratiet)
23 87 18 07
jbj@fanoe.dk

Christian Lorenzen
Formand Erhvervs- natur og teknikudvalget (Det Konservative Folkeparti)
51 91 51 73
clo@fanoe.dk

Anja Parbst Høst
Det Konservative Folkeparti
40 30 08 28
aph@fanoe.dk

Henning Kjærgaard
Næstformand Økonomi- og planudvalget (Fanø Lokalliste)
30 59 04 95
hekj@fanoe.dk

Merete Engsted
(Fanø Lokalliste)
21 40 73 80
ie@fanoe.dk

Niels Heinel
Formand Børne- og kulturudvalget (Miljølisten)
30 24 88 59
nh@fanoe.dk

Karen Jeppesen
(SF-Socialistisk Folkeparti)
21 44 29 89
kj@fanoe.dk