Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid og andre spørgsmål relateret til en alkoholbevilling.

Der afholdes møde en gang hver måned, såfremt der er sager til behandling.

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid og andre spørgsmål relateret til en alkoholbevilling.

Formand Christian Lorenzen

Erik Nørreby

Marius Nielsen

Karen Jeppesen

Kristine Kaas Krog

Politidirektøren ved Syd og Sønderjyllands politi eller dennes repræsentant

Sanne Juul Jensen, Kellers Badehotel og Spisehus

 

Kontaktperson:

Spørgsmål vedr. eksisterende alkoholbevilling/ny ansøgning o. lign. kan rettes til sekretæren, Joan Pofler på tlf. 76 66 06 53

Ansøgningsskema ligger på Politiets hjemmeside - alkoholbevilling

Ansøgning om alkoholbevilling skal indsendes minimum 3 måneder før forventet ibrugtagning til:

Syd- og Sønderjyllands Politi
Ledelsessekretariat/bevillinger og tilladelser
Haderslevvej 52
6200  Aabenraa

Postadresse: Kirkegade 76, 6700 Esbjerg

Efter afsluttet sagsbehandling hos Syd- og Sønderjyllands Politi fremsendes ansøgningen til Fanø Kommune til behandling i Bevillingsnævnet.