Byrådet har nedsat et § 17, stk. 4 udvalg til at forestå arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed.

Der tillægges § 17.stk 4 udvalget opgaver som er omfattet af både Økonomi- og planudvalgets og Erhverv-, natur og teknikudvalgets myndighedsområder, hvorfor udvalget nedsættes med forberedende og rådgivende funktioner til begge udvalg.

For de strategiske områder samt planområderne vil udvalget have rådgivende funktioner til Økonomi- og planudvalget og for udmøntning af indsatser og konkrete tiltag vil udvalget have rådgivende funktioner til Erhvervs-, natur og teknikudvalget.

Udvalgets arbejde er inddelt i 3 faser:

  1. Strategisk energiplan
  2. Bæredygtighedsplan
  3. Klimasikringsplan

Politiske deltagere i § 17, stk. 4 udvalget:

Niels Heinel, Miljølisten, formand for udvalget

Erik Nørreby, Venstre

Karen Jeppesen, SF