Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i den kommunale og regionale valglov (se lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020) eller i henhold til de forskrifter, der er fastsat i medfør af denne lov (se bilag 1).

Indenrigs- og boligministeriet har udarbejdet en samlet oversigt over tidsfrister.