Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 7 fremgår, at "En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være fremlagt et eller flere steder i kommunen".

Undtaget er dog, helt naturligt, tavshedsbelagte sager eller oplysninger, som også styrelsesloven bestemmer.

I Fanø Kommune fremlægger vi alle vores dagsordener og referater på vores PolitikerWeb, og det er også der, du kan se alle de åbne punkter. Der er dog nogle tekniske begrænsninger, som gør, at vi ikke dér kan offentliggøre sagsfremstillingerne fra de lukkede punkter.

 

Referat fra lukkede punkter

18.05.2020 Salg af bygning

20.04.2020 Indkomne bud på ejendom

20.04.2020 Fastsættelse af grundprise 2020

20.04.2020 Samarbejdsaftale mellem Molslinjen og Fanø Kommune 

17.02.2020 Salg af bygning

17.02.2020 Køb af jord

27.11.2019 Ansættelse af teknisk chef

07.10.2019 Projektforslag

20.05.2019 Opfølgningsredegørelse 2018-tilskud til nedsættelse af færgetakster

18.03.2019 Fremtidig taxadrift på Fanø

18.03.2019 Strandet fiskekutter ved Fanøs Kyst

18.03.2019 Fastsættelse af grundpriser 2019

10.12.2018 Salg af jord

10.09.2018 Taxakørsel

10.09.2018 Byrådets initiativpris 2018

18.06.2018 Køb af jord

22.05.2018 Ansøgning om huslejenedsættelse

23.04.2018 Indkomne bud på ejendom

12.03.2018 Tilbud på livedækning og digital visning af byrådsmøder

12.03.2018 Køb af jord til opførelse af toiletbygning

12.03.2018 Fastsættelse af grundpriser 2018 - oversigt gældende priser

18.12.2017 Udbud af bygning

19.06.2017 Advokatvurdering

15.05.2017 Salg af byggegrund

20.03.2017 Fastsættelse af grundpriser 2017

16.01.2017 Salg af bygning

19.12.2016 Fastsættelse af pris på jordareal

21.11.2016 Rengøringsudbud

21.11.2016 Fastsættelse af grundpriser for et nyt boligområde ved Vesternasen

17.05.2016 Anmodning om udsættelse af betaling

18.04.2016 Advokatansvar

14.03.2016 Anmodning om udsættelse af betaling

14.03.2016 Status på voldgiftssag

22.02.2016 Fastsættelse af grundpriser

14.12.2015 Arealoverførsel

17.11.2015 Salg af ejendom

14.09.2015 Byrådets initiativpris 2015

14.09.2015 Salg af ejendom - Sognegården

16.03.2015 Fastsættelse af grundpriser

16.03.2015 Salg af sognegården

16.03.2015 Salg af lille Amalienborg

19.01.2015 Udlejning af Den Gamle Realskole

19.01.2015 Udlejning af Fanø Efterskole

19.01.2015 Ny organisationsplan 2015

06.10.2014 Foreningen Realen Fanøs Venner ansøger om leje af Realen

15.09.2014 Byrådets initiativpris 2014

15.09.2014 Udpegning af ledelsen til Det Fælles Beredskab

18.08.2014 Salg af kommunale ejendomme

18.08.2014 Fastsættelse af grundpriser

17.02.2014 Fanø Efterskole, Konkurs

18.11.2013 Byggesag Nordby Skole

Referat fra lukkede punkter

11.04.2016 Ændring af ledelsesstruktur

25.02.2020 Sagsgennemgang af enkeltsager på det specialiserede Børneområde - en analyse af hændelsesforløb og faglig og juridisk styringspraksis 

Referat fra lukkede punkter

22.10.2013 Midlertidig organisationsændring

Referat fra lukkede punkter

07.10.2013 Taxi - ledige bevillinger pr. 01.11.2013