83 danske cyklister mistede livet, mens 1.827 kom alvorligt til skade i krydsulykker i 2015-2019. 

Det er alt for mange og derfor tager Fanø Kommune nu del i en landsdækkende trafikkampagne, der sætter fokus på netop farlige vejkryds. 

Kampagnen "Brug 2 sek. mere" ønsker at forebygge ulykker i kryds ved at opfordre både cyklister og bilister til at orientere sig bedre, inden de kører gennem et kryds. 

Erfaringen viser, at de fleste ulykker kan undgås, hvis parterne blot orienterer sig bedre. De alvorligste ulykker sker typisk, når en bil skal svinge til højre eller venstre og overser en cyklist, der skal lige ud.

På Fanø vil du som bilist eller cyklist møde kampagneskiltene i den kommende tid. Indsatsen er særligt koncentreret omkring vejene til og fra skolen. Særligt krydsningen fra stierne over Kallesbjergvej opleves som et problem for mange. 

Læs mere om kampagnen - og vigtigheden af den - https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/brug-2-sek-mereher