Hvis du ser rotter eller tegn på rotter i forbindelse med din ejendom, så husk at du som grundejer og lejer har pligt til at anmelde det til Fanø Kommune. Anmeldelse sker her

Det gælder både parcelhusejere, sommerhusejere, gårdejere eller ejere af udlejningsejendom.

Husk: Udendørs bør affald og skrammel fjernes. Skal materialer oplagres, bør det ske længst muligt fra ejendommen. Spiseligt affald og foder må ikke ligge og flyde udendørs.

Særligt ved hønsehold i villahaver - eller ved udlægning af foder til vilde fugle - er der risiko for rotter, hvis man overfodrer. Læs om hønsehold her